Aktuality

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Žatec

Obchodní akademie a střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

budova Svatopluka Čecha 1180, Žatec

čtvrtek 25. 11. 2021 - 10:00 - 16:00 h.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Chomutov

Městská sportovní hala Chomutov

Mánesova 4980, Chomutov

úterý 9. 11. 2021 13:00 - 17:00 h.

středa 10. 11. 2021 8:00 - 16:00 h.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Chomutov

Městská sportovní hala Chomutov

Mánesova 4980, Chomutov

úterý 9. 11. 2021 13:00 - 17:00 h.

středa 10. 11. 2021 8:00 - 16:00 h.

Sokrates 2021 - výstava SŠ Most

Sportovní hala Most

tř. Budovatelů 112/7, Most

Neděle 7. 11. 2021 12:00 - 17:00 h.

Pondělí 8. 11. 2021 9:00 - 16:00 h.

Sokrates 2021 - výstava SŠ Most

Sportovní hala Most

tř. Budovatelů 112/7, Most

Neděle 7. 11. 2021 12:00 - 17:00 h.

Pondělí 8. 11. 2021 9:00 - 16:00 h.

Šance 2021 - výstava SŠ Teplice

Dům kultury Teplice

U Zámku 525/1, Teplice

neděle 10. 10. 2021 12:00 - 16:00 h.

pondělí 11. 10. 2021 9:00 - 16:00 h.

Šance 2021 - výstava SŠ Teplice

Dům kultury Teplice

U Zámku 525/1, Teplice

neděle 10. 10. 2021 12:00 - 16:00 h.

pondělí 11. 10. 2021 9:00 - 16:00 h.

Společnost Strojírna Litvínov, spol. s r.o., která se zabývá celou řadou činností v oboru strojírenství, otevře ve městě novou průmyslovku. Důvodem pro realizaci ambiciózního záměru je reakce na nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Tento stav přináší množství potíží ve výrobním procesu firem v našem regionu.

V Litvínově se tak, po zápisu záměru vzniku nové školy ze strany Ministerstva školství, otevře nová střední škola, jež si klade za cíl stát se atraktivní střední školou, jež bude poskytovat moderní zázemí pro žáky v podobě vybavených technických dílen s moderní technikou, která je aktuálně využívána ve výrobních strojírenských provozech a s moderním zařízením.

Prioritou školy bude kvalita odborné výuky, která je garantem budoucího úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Proto společnost Strojírna Litvínov, spol. s r.o. i ve spolupráci s dalšími strojírenskými podniky v regionu, poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami, o kterou bude škola usilovat a se kterými již nyní navazuje úzkou spolupráci. Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem školy bude kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí.

Škola bude otevřena pro všechny žáky, kteří splní vstupní požadavky. Kromě obecné podmínky úspěšného dokončení základní školy bude při přijímacím řízení ověřována úroveň znalostí a zejména zájem o studium a daný obor. Škola spolu s firmou zajistí pro žáky nadstandardní podmínky ke studiu, bude však od svých žáků vyžadovat odpovídající výsledky.

Založení vlastní školy je součástí dlouhodobé strategie společnosti Strojírna Litvínov, spol. s r.o., která počítá s tím, že absolventi školy budou v budoucnu tvořit převažující část zaměstnanců firmy, zajistí další rozvoj firmy a tím i perspektivu svého růstu. Existence školy v regionu působení nebude přínosem pouze pro vlastní společnost, uplatnění absolventů školy se očekává i v dalších společnostech působících v oboru v celém širším regionu.

Nová škola by měla mít v každém ročníku jednu třídu maturitního oboru ve studijním programu Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění o 20 žácích ve třídě a jednu víceoborovou třídu o 20 žácích dvou učebních oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik. V každém ročníku bude studovat maximálně 40 žáků. Zamýšlená celková cílová kapacita školy je 160 žáků. První žáky by měla škola přijmout od školního roku 2021/2022.

V současné době je smluvně zajištěné využívání prostorů pro teoretickou výuku v Centru bakalářských studií při Schole Humanitas v Litvínově, které vyhovují všem požadavkům na provoz školy a využívání prostorů pro teoretickou výuku. Nicméně již nyní můžeme potvrdit, že výuka bude zahájena ve vlastních, nově zrekonstruovaných prostorách v Čapkově ulici. Praktická výuka bude realizována ve vlastních prostorách společnosti Strojírna Litvínov, spol. s r.o., které budou pro tyto potřeby upraveny. Společnost strojírna vynaloží prostředky pro vybavení potřebných učeben materiálním i strojním zařízením, zázemím pro žáky, aj. V budoucnu má společnost v plánu postavit samostatnou halu určenou pro praktickou výuku žáků v odborném výcviku. Významnou přidanou hodnotou školy bude materiální a přístrojové vybavení a zázemí pro odbornou výuku.

Ing. Michal Tarant, ředitel školy

S společnosti Strojírna Litvínově, s. r. o.

  • Společnost Strojírna Litvínov, s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. V roce 2008 zahájila společnost činnost v divizi výroby aerodynamických tunelů. Vyvíjí a dodává technologie pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 pak zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář. Společnost Strojírna Litvínov dále provádí montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovuje projektovou i výrobní dokumentaci.
  • Strojírna Litvínov chce udržet své postavení na trhu. Každoročně investuje desítky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie pak kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří, obsluhují a využívají. A takových je na trhu práce nedostatek.
  • Společnost Strojírna Litvínov usiluje o založení a provozování školy, který bude zaměřena na strojírenství a bude pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu.
  • Strojírna Litvínov jakožto firma s dlouholetou praxí rozšiřuje tímto záměrem portfolio svých služeb a chce se tak postarat o zajištění zaměstnanosti a gramotnosti ve svém městě a zvýšení procenta kvalifikovaných pracovníků.
TZ_SPSLTV_25.6.2020.pdf

 

Představení záměru vzniku školy

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhne v sídle společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o., neformální setkání představitelů měst, novinářů a medií.

V rámci setkání bude představen nový projekt společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o., a to vybudování a plánované zahájení provozu nové Střední průmyslové školy Strojírna Litvínov, spol. s r.o. Součástí programu bude volná diskuze, raut, ochutnávka piv pivovaru OSSEGG Praha a na závěr setkání je připraveno malé překvapení pro účastníky. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

POZVÁNKA.pdf

 

Záměr byl podpořen! V Litvínově tak vznikne nová střední průmyslová škola

Společnost Strojírna Litvínov, která se zabývá celou řadou činností v oboru strojírenství, otevře ve městě novou průmyslovku. Důvodem pro realizaci ambiciózního záměru je reakce na nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Tento stav přináší množství potíží ve výrobním procesu firem v našem regionu.

V Litvínově se tak, po zápisu záměru vzniku nové školy ze strany Ministerstva školství, otevře nová střední škola, jež si klade za cíl stát se atraktivní střední školou, jež bude poskytovat moderní zázemí pro žáky v podobě vybavených technických dílen s moderní technikou, která je aktuálně využívána ve výrobních strojírenských provozech a s moderním zařízením.

Škola a tým, který za jejím vznikem stojí, bude mít nyní rok na to, aby připravil vše potřebné. První žáky by měla škola přijmout od školního roku 2021/2022. Nabízet bude čtyřletý maturitní obor strojírenství a tříleté učební obory obráběč kovů a strojní mechanik.

Společnost Strojírna Litvínov chce otevřít novou střední průmyslovou školu v Litvínově

Nová střední škola zřejmě vznikne na Mostecku v Litvínově. Společnost Strojírna Litvínov, která se zabývá celou řadou činností, hodlá ve městě otevřít svou průmyslovku. Prostory i personál už si zajistila, teď čeká na rozhodnutí ministerstva. Projektová žádost, spolu s potřebnou dokumentací, je nyní hodnocena v rámci přípravného řízení na Ministerstvu školství. Záměr vzalo na vědomí Město Litvínov a podpořil Ústecký kraj.

O záměru informovala MF Dnes 21.4.2020 v tomto článku

Nová škola by měla mít v každém ročníku jednu třídu maturitního oboru ve studijním programu 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění o 20 žácích ve třídě a jednu víceoborovou třídu o 20 žácích dvou učebních oborů 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik.  V ročníku by tedy studovalo maximálně 40 žáků (20 v oboru maturitním a 20 v učebním oboru). Zamýšlená celková cílová kapacita školy je 160 žáků.

Clanek_MFDnes_21.4.2020.JPG