Aktuality

Všichni naši učitelé odborných předmětů a odborného výcviku/praxe vyrazili (ve dvou dnech) na seminář do firmy Misan v Lysé nad Labem.

Během semináře se dozvěděli spoustu zajímavých informací a jsme rádi, že mají chuť objevovat novinky v oblasti CNC obrábění a předávat je dále našim žákům.

Poprvé za historii společnosti Misan s. r. o. proběhl odborný seminář s tradičním tuzemským výrobcem řezných nástrojů firmou Dormer Pramet s. r. o. 

Akce byla nazvaná „Inspirativní obrábění“ a pořádaná ve dnech 29. a 30. 5. 2024 v areálu Misan s.r.o. v Lysé nad Labem.

Účastníci v dopolední (přednáškové) části získali poznatky a inspirativní příklady nasazení nejmodernějších obráběcích strojů a řezných nástrojů.

V odpolední (praktické) části viděli zajímavé ukázky ze širokého sortimentu Dormer Pramet aplikované na japonských strojích Okuma a Brother přímo v předváděcí hale Misan s. r. o.

Fotogalerie: ZDE

V minulém týdnu jsme měli ve škole návštěvu v podobě severočeského spisovatele pana Jiřího Švejdy.

Besedoval se žáky maturitních oborů - 1.M a 2. M, do debaty se velmi přínosně zapojili jak žáci, tak i náš kolega pan Verbíř.

Děkujeme panu Švejdovi za přijetí pozvání a krásně připravenou besedu.

Fotogalerie: ZDE

Vážení zákonní zástupci;

ve čtvrtek 6. 6. 2024 se uskuteční informační schůzky, na kterých vám představíme učební plán pro žáky prvních ročníků na školní rok 2024/2025 a nejdůležitější informace o škole.

Harmonogram informačních schůzek je následující:

 • od 17:00 hodin setkání se zákonnými zástupci žáků třídy oboru "Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění"
 • od 17:45 hodin setkání se zákonnými zástupci žáků třídy oborů "Obráběč kovů" a "Strojní mechanik"

Místo: ul. Čapkova 2137; 2.NP; Litvínov

Na viděnou.

S úctou

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy

Vážení uchazeči,

od 21.05.2024 bude v DiPSy spuštěno přihlašování na druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oboru: 23-41-M/01; Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění.

Termín pro podání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy je stanoven do 24. května 2024.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. Zároveň platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 • 4letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění; 6 žáků

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy

Organizace přijímacího řízení pro šk. r. 2024-2025 4leté studium; 2. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - OBRÁBĚČ KOVŮ; 1. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - STROJNÍ MECHANIK; 1. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - STROJÍRENSTVÍ; 1. kolo.pdf

 

Pokud chodíte kolem naší školy, tak jste si mohli všimnout, že nám prozatím chybí plot. Starý a rozbitý jsme demontovali a aktuálně pracujeme na přípravě nového plotu. A co je nejlepší, tak na tom novém pracují i naši žáci, kterým to přinese mnoho nových zkušeností a hlavně se pak mohou chlubit svou prací! Těšíme se, až bude plot hotový!

Fotogalerie: ZDE

V pátek navštívili žáci 1.S v rámci exkurze Podkrušnohorském technickém muzeu v Záluží, kde se seznámili s historií hlubinné i povrchové těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, nebo s technikou práce v dolech od konce 19. století až po současnost.

Fotogalerie: ZDE

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek - tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy. Výsledky budou zároveň zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole (vstup do budovy - hlavní vchodové dveře) na adrese Čapkova 2137, Litvínov a na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě škola nevyhotovuje a nezasílá.

Ve čtvrtek 18. 4. navštívili všichni naši žáci mostecké divadlo, konkrétně představení Sluha dvou pánů. Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino. A právě postava Truffaldina je příčina toho, že Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším Goldoniho dramatickým dílům.

Fotografie: ZDE

Třída 2.U se zúčastnila exkurze v závodu ORLEN Unipetrol Litvínov - Záluží.

Ve výcvikovém centru se žáci seznámili s armaturami i potrubím. Viděli na vlastní oči část problematiky montáže i demontáže armatur v chemickém závodě a sami si vyzkoušeli některé prvky demontovat a opět sestavit.

Děkujeme za tuto příležitost praktické ukázky pro naše žáky.

Fotogalerie: ZDE

V pátek 12. 4. se vydali žáci tříd 1.M, 1.O a 2.U na exkurzi do chomutovského Železničního depozitáře Národního technického muzea na historické vlaky (parní, elektrické i naftové).

Fotogalerie: ZDE

Vážení zákonní zástupci, 

třídní schůzky 1.M a informační odpoledne u Mgr. E. Prokopové (český jazyk a literatura, anglický jazyk, dějepis) se posuvají (z důvodu nemoci) na nový termín, a to čtvrtek 25. 4. 2024 od 17 hodin v učebně 1.M.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 jsme se zúčastnili okresního kola SŠ ve florbalu. Po heroickém výkonu ve čtvrtfinále, kdy jsme otočili průběh proti Gymnáziu TGM Litvínov z 0:2 na 3:2, jsme postoupili do finálové skupiny a nakonec smolně obsadili celkové čtvrté místo, což lze rozhodně hodnotit jako úspěch. Kluci příkladně bojovali, dřeli do úmoru, na hřišti nechali všechno co mohli a snad i více. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci naší školy.

Fotogalerie: ZDE

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

srdečně vás zveme ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 17 hodin do prostor SPŠ v ul. Čapkova 2137 na třídní schůzky a následné informační odpoledne, které proběhne od 17:30 do 18:30 hod.

Na viděnou.

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy 

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci;

všechny pozvánky ke konání jednotných přijímacích zkoušek, které se uskuteční na naší škole, byly odeslány. Elektronicky byly odeslány 22. 3. 2024 a najdete je v "zaručené komunikaci" v DiPSy. Papírovou formou byly odeslány 26. 3. 2024 prostřednictvím České pošty, s. p. - expresním doručením.

V případě jakýchkoliv dotazů vám jsem k dispozici.

S úctou

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy

V pátek 22. 3. se vypravili v rámci exkurze žáci třídy 1.O do Podkrušnohorského technického muzea. Vidět dávnou historii i blízkou minulost z pohledu strojů a zařízení využívaných k důlní těžbě stálo za to!

Fotogalerie - ZDE

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

dovolujeme si vás informovat, že z technických důvodů poskytovatele (Cermat/CZVV), bude možné pozvánky k jednotné přijímací zkoušce generovat v systému "DiPSy" až začátkem příštího týdne (tj. od 18. 3. 2024).

Ihned po zprovoznění a kontrole všech náležitostí bude škola uchazeče informovat elektronicky nebo písemně dle druhu přihlášky.

Děkujeme za pochopení.

S úctou

Mgr. Daniel Urik, v. r.

ředitel školy

Žáci druhých ročníků se v průběhu druhého pololetí vydávají na odborné praxe do firem v regionu, aby poznali jednotlivé provozy a vyzkoušeli si nové přístupy k práci.

Fotogalerie: ZDE 

Parlament Ústeckého kraje

Ve středu 28. 2. 2024 zasedl v zastupitelském sále Ústeckého kraje od 10:00 h. nově vznikající Studentský parlament Ústeckého kraje, který má své zástupce i z naší školy.

Zástupci naší školy jsou Vojtěch Procházka (1.M) a Šimon Koláček (2.M).

Cílem parlamentu je propojit žáky z různých škol a zkvalitnit studentský život v našem kraji.

Oběma žákům děkujeme za jejich zájem věnovat svůj čas tématům, která zajímají mladé a celkově také veřejnému životu v kraji.

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci/rodiče;

přeji vám, ať je vaše volba škol a oborů šťastná a pokud se rozhodnete pro naši školu, budeme rádi a věříme, že vás studium u nás následně přesvědčí, že jste si vybrali správnou cestu. Pokud máte jiné priority, přejeme hodně úspěchů na další studijní štaci... Ale i tak můžete všichni kouknout na REPORTÁŽ O NAŠÍ ŠKOLE a možná vás - nerozhodnuté - ještě zvikláme...

Kompletní informace k přijímacímu řízení najdete: ZDE

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici na číslech:

 • 734 650 705 - ředitel školy
 • 603 757 701 - sekretariát školy

Pro domluvu k osobnímu setkání využijte, prosím, e-mail reditel@spslitvinov.cz nebo sekretariat@spslitvinov.cz; pokud máte zájem o on-line setkání, napište nám také e-mail a následně vám zašleme odkaz a hovor proběhne přes platformu MS TEAMS (není nutné nic instalovat).

Mgr. Daniel Urik, v. r.

ředitel školy

V úterý 30. 1. 2024 vyrazily třídy 1.O a 2.U v rámci exkurze na podrobnou prohlídku nejmodernější záchranné požární stanice v ČR, která se nachází v Praze na letišti. Čekala na nás zajímavá ukázka techniky (včetně nejmodernějších hasičských speciálů Panther) s výkladem od jednoho z nejpovolanějších - místního profesionálního hasiče. V další části úterní exkurze jsme měli možnost zhlédnout reálný provoz letadel na odbavovací ploše letiště a u dráhy jsme měli možnost sledovat starty a přistání různých letadel. Byl to skvělý den!

Kompletní fotogalerie: ZDE

Jednání o bezpečnostních opatřeních
Na pozvání pana ředitele se na naší škole uskutečnilo 18. ledna 2024 jednání, na kterém se sešly místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Veronika Knoblochová s řediteli škol ORP Litvínov a dalších organizací města. Na programu jednání byly mimo jiné i otázky týkající se bezpečnostních opatření v budovách zastoupených organizací a aktuální témata, která se týkají školství (přihlášky na SŠ, školení apod.).

Ve čtvrtek 18. 1. se zúčastnila celá naše škola přednášky v rámci edukativního projektu s názvem „Nehodou to začíná“, který se konala v kinosále Městské knihovny Most. Přednáška byla poutavě připravena a dokonce si mohli někteří z nás vyzkoušet různé situace při dopravních nehodách. To se v životě rozhodně neztratí!

Kompletní fotogalerie: ZDE

Vážení zájemci o studium, vážení zákonní zástupci, rodiče;

níže naleznete kritéria pro přijetí pro školní rok 2024/2025.

Mgr. Daniel Urik, ředitel školy

Organizace přijímacího řízení pro šk. r. 2024-2025 3leté studium.pdf

 

Vážení zájemci o studium, vážení zákonní zástupci, rodiče;

níže naleznete kritéria pro přijetí pro školní rok 2024/2025.

Mgr. Daniel Urik, ředitel školy

Organizace přijímacího řízení pro šk. r. 2024-2025 4leté studium.pdf

 

V pondělí 15. 1. 2024 se naši žáci zúčastnili exkurze v akciové společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Žáci si s odborným výkladem prošli obě vozovny (Litvínov i Most) a následně měli možnost poobědvat v jídelně dopravního podniku. Děkujeme pí Emingerové a vedení DP za spolupráci i po stránce odborných praxí.

Kompletní fotogalerie: ZDE

V pátek proběhla (v rámci prevence) pro naše maturitní třídy v prostorách školy přednáška člena Vězeňské služby ČR na téma “Vězení a věci s ním spojené”. Obsahem přednášky byly například základní poznatky o vězeňství, osudy vězňů, služební zákroky a donucovací prostředky a spoustu dalšího. Děkujeme za zajímavou a poutavou přednášku panu prap. Bc. Adamu Chrenkovi!

Kompletní fotogalerie: ZDE

Žáci 2.U, které doplnili ještě někteří žáci 2.M vyrazili ve středu na exkurzi do Elektrárny ČEZ Ledvice, kde jim bylo představeno, jak vše v rámci energetiky funguje, navštívili infocentrum a podívali se jednak do různých prostor této elektrárny, ale i nahoru na “rozhlednu”, z které byl krásný výhled na blízké i daleké okolí.

Kompletní fotogalerie: ZDE

Vážení zájemci o studium; vážení zákonní zástupci; vážení rodiče,

srdečně vás všechny zveme do prostor naší školy,

 • a to ve čtvrtek 11. 1. 2024 v čase od 9 do 17 hodin v ul. Čapkova 2137 v Litvínově
 • a také do prostor praktické výuky Na Pavlu 2155 (9 - 12 hod.); kam svezeme zájemce ze škol (Meziboří, Osek a Litvínov).

Můžete si prohlédnout zázemí školní budovy, seznámit se s výhledem do budoucna a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Budeme se těšit na viděnou.

Více informací viz příloha.

Volno ŘŠ.pdf

 

Vážení zájemci o studium; vážení zákonní zástupci; vážení rodiče,

srdečně vás všechny zveme do prostor naší školy,

 • a to ve středu 13. 12. 2023 v čase od 9 do 17 hodin v ul. Čapkova 2137 v Litvínově
 • a také do prostor praktické výuky Na Pavlu 2155 - v případě zájmu vyplňte, prosím, PŘIHLÁŠKA NA TERMÍN PROHLÍDKY, abychom mohli lépe naplánovat provedení areálem pro všechny zájemce (přihlašování je možné do 12. 12. 2023 do 15 hod.).

Můžete si prohlédnout zázemí školní budovy, seznámit se s výhledem do budoucna a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Budeme se těšit na viděnou.

V rámci spolupráce s Okresní hospodářskou komorou Most prezentujeme naši školu na veletrhu vzdělávání okresu Most. Zastavte se a zeptejte se na to, co vás zajímá.

Diskuse s diplomatem

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR jsme pořádali odbornou debatu pro druhé ročníky z oblasti politologie, práva a mezinárodních vztahů.

Hlavním tématem byla „Diplomatická kariéra a práce na MZV.“ V roli přednášejícího vystoupil pan velvyslanec Vít Korselt. V rámci diplomatického kvízu si žáci zasoutěžili také o hlavní cenu, a to návštěvu Černínského paláce a osobní setkání s panem ministrem Janem Lipavským na jaře 2024.

Odkaz na síť X MZV ČR

Odkaz na FB MZV ČR

Odkaz na IG MZV ČR

"Když se řekne Terezín, vybaví si téměř každý Malou pevnost, což byla nacistická pobočka pražského gestapa, kam byli směřováni političtí vězni. Jen málokdo ale ví, dovolím si dokonce říct, že mnozí lidé ani netuší, že hlavní tragédie se neodehrála právě zde, ale jen několik kroků odtud – v samotném městě, kde bylo shromážděno v jednu dobu až 60 tisíc lidí, kteří byli nuceni žít v otřesných a pro nás zcela nepředstavitelných podmínkách." (Lukáš Lev)

Žáci prvních ročníků se zúčastnili historické exkurze do Malé pevnosti i samotného města Terezína, a to včetně odborného výkladu. 

ŠANCE 2023 - prezentace školy v Teplicích

Regionální veletrh středního vzdělávání Šance 2023 probíhá v neděli 15. října a v pondělí 16. října v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Akce je určená především deváťákům a jejich zákonným zástupcům - obě skupiny mají možnost seznámit se s obory naší školy a potkat se s pedagogy a žáky. 

Naši žáci se napříč všemi ročníky zúčastnili mezinárodního strojírenského veletrhu 2023 v Brně. Jedná se o nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Organizace školního roku 2023/2024:

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 

Vysvědčení (výpis) s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 4. – 10. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024; 29. března Velký pátek; pondělí velikonoční 1. 4. 2023. Vyučování začne v úterý 2. dubna 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (TSCH) A INFORMAČNÍ ODPOLEDNE (IO) PRO ZZ/RODIČE ŽÁKŮ

 1. TSCH; 25. 9. 2023 od 17 hod.
 2. TSCH; 21. 11. 2023 od 17 hod. a IO; 17:30 – 18:30
 3. TSCH; 11. 4. 2024 od 17 hod. a IO; 17:30 – 18:30

 

PDG. RADY ve školním roce 2023/2024

 • 1.9.2023 od 09:30 hod.
 • 21.11.2023 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 20. 11. 2023 do 14 hod.)
 • 25.1.2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 24. 1. 2024 do 14 hod.)
 • 11.4.2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 10. 4. 2024 do 14 hod.)
 • 25.6.2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 21. 6. 2024 do 14 hod.)

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 9.11.2023
 • 28.11.2023
 • 13.12.2023
 • 11.1.2024
Nový vestibul budovy

Vestibul školy se krásně proměnil - tímto děkujeme Filipu Ungrovi za dílo "Vitruviánského muže jinak".

Srdečně vás zveme na třídní schůzky, a to v pondělí 25. 9. 2023 od 17 hodin do budovy školy v Čapkově ulici - č. p. 2137 - v Litvínově.

Na viděnou.

Mgr. Daniel Urik; ředitel školy

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhlo v aule Scholy Humanitas, avšak od 5. 9. 2023 bude probíhat výuka již v nových prostorách SPŠ Litvínov v ul. Čapkova 2137. Do nového školního roku přejeme všem našim žákům, pedagogům a zaměstnancům hlavně spoustu zážitků, nadhledu, trpělivosti a spoustu školních a osobních úspěchů.

Mgr. Daniel Urik; ředitel školy

Včera, poslední den před vysvědčením, proběhl sportovní den na Benediktu. Všichni si skvěle zasportovali, užili si den, a dnes si již převzali vysvědčení a prázdniny mohou začít! ????☀️✌️

 

Sportovně-relaxační den včera měli žáci obou tříd, navštívili totiž Teplice, kde si zahráli bowling a zařádili na motokárách! ????✌️ Zážitků opět nespočet, zítra vysvědčení a pak hurá prázdniny!????

 

Třída maturitního ročníku 1M se v tomto týdnu vydala na výlet k jezeru Matylda, kde proběhla nejen koupačka, ale i rybaření a dokonce přespali… většina ve stanech, někteří dokonce pod širákem v hamace. V rámci rybaření se jim povedlo chytit pár krásných kousků, co myslíte?! ???????? Kluci si odvezli z této přespávačky spoustu zážitků! ✌️????

 

Školní rok se blíží pomalu ke svému konci, dnes navštívili žáci třídy 1U skládku odpadu Celio, Kluci se dozvěděli zajímavosti o recyklaci nebo ekologickém využití odpadu. Bylo to velmi zajímavé dopoledne. Do té doby jsme si mnozí nedokázali ani představit. Jak to na takové skládce a třídírně vypadá. ????

 

Dnes proběhla schůzka s rodiči budoucích prváků, děkujeme všem, že jste dorazili a již nyní se těšíme na začátek školního roku. A konečně budeme ve svém! Ale o tom až další příspěvek! ????????

 

Na této stránce naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 - v oborech denní formy vzdělávání - Strojní mechanik a Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznamy přijatých uchazečů jsou seřazeny podle ev. čísla přihlášky, které jste obdrželi v zaslaném dopise po přijetí přihlášky. Pokud neznáte své evidenční číslo, zavolejte na sekretariát školy: 603 757 701

V pátek jsme se zúčastnili závodu dračích lodí v Mostě na Matyldě. První jízda byla znát, že se jelo bez tréninku a tak se kluci spíše seznamovali, než závodili a dojeli šestí, v druhé jízdě už bylo vidět zlepšení a dojeli druzí. Celkově jsme obsadili krásné 8 místo. Na prváky, bez absence tréninku skvělé umístění. Důležitější však je to, ze jsme si dopoledne společně užili a máme zase o kus více zážitků! ????????????

 

V pátek 2. 6. vyrazili žáci v rámci výuky na Malou vodní elektrárnu Meziboří. Opět jsme o něco chytřejší, bylo nám ukázáno a hlavně vysvětleno, jak vše funguje, jak je to s tím vysokým tlakem a hlavně jsme se mohli podívat, jak to vše funguje! ✌️????

 

V pátek se v rámci hodiny chemie podíval náš maturitní ročník do laboratoře Scholy Humanitas, kde si s pani učitelkou vyzkoušeli i nějaké ty pokusy naživo! ✌️????????

 

Včera proběhl u nás na škole interaktivní program pod vedením týmu mladých lidí z Norska, kteří nám představovali formou prezentace a konverzace v anglickém jazyce v malých skupinkách Norsko! ????

 

V pátek navštívili naši žáci mostecké muzeum s programem VIRTUÁLNÍ MUZEUM – Svět kolem roku 1900. Výstava je krásně zpracována a virtuální realita byla také zajímavá! ????????

 

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 v maturitním oboru a učebním oboru obráběč kovů.

Adresa pro zaslání přihlášky do 2. kola

 • SPŠ Litvínov, Ukrajinská 453436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ve 2. kole je 2. 6. 2022

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

 • Dokument vyhlášení 2. kola: zde
 • pro maturitní obor Strojírenství - kostrukce strojů, technologie obrábění: zde
 • pro učební obor Obráběč kovů: zde

V pátek jsme byli na exkurzi v německé firmě Mogatec, která patří do skupiny Stihl - předního výrobce zahradní techniky. V provozu byl bohužel přísný zákaz focení z důvodu výrobního tajemství, tak alespoň takto par fotografií. ????

 

V těchto dnech vrcholí přijímací řízení na střední školy po celé republice. Nová průmyslovka, která v Litvínově působí teprve od září 2022, přijala přihlášky celkem od 78 uchazečů. Od září 2023 se tak podaří otevřít celkem 3 třídy prvních ročníků. A to v maturitním oboru Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění a dvě třídy učebních oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik.

V minulém týdnu absolvovalo svůj test z českého jazyka a matematiky, v rámci jednotné přijímací zkoušky, více než pětadvacet zájemců o maturitní obor. V tomto týdnu v pondělí a úterý se ve škole sešlo více než padesát uchazečů o učební obory – strojní mechanik, obráběč kovů. V malých skupinách probíhal rozhovor a setkání s cílem vzájemného poznání. Zřizovatele školy zajímalo například, odkud se kdo hlásí, z jaké školy, jaké má zájmy, koníčky ve volném čase, vztah ke zvolenému oboru...
„A máme radost! Do školy se hlásí šikovní zájemci, se zájmem o obor především z regionu litvínovska a jeho okolí, s mnohdy zkušeností z rodiny, kdy mají doma dílny a běžně si provádí drobné opravy. Jde o zájemce se širokým spektrem zájmů v oblasti sportu a spolkových činností. Oceňujeme otevřené jednání a s většinou uchazečů se těšíme na zahájení školního roku,“ popsal své dojmy ředitel školy Michal Tarant.

Nová škola v Litvínově je zaměřena na strojírenství a technické vzdělávání. Škola je pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu Strojírnou Litvínov. Její prioritou je kvalita výuky garantující budoucí úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Zřizovatel školy, tedy společnost Strojírna Litvínov, poskytl specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí potřebné zázemí pro odbornou praxi a výcvik v dalších letech, jenž bude probíhat v reálném prostředí s využitím moderních postupů a přístrojového vybavení.

Prioritou nové školy je především kvalita odborné výuky a její bezprostřední propojení s praxí v reálném prostředí. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami, o kterou bude škola usilovat, a se kterými již nyní navazuje úzkou spolupráci. Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem školy je kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí.

V těchto dnech také vrcholí přípravy k rekonstrukci nové budovy školy, která vznikne namísto bývalé školky v ulici Čapkova v Litvínově. Současní žáci prvních ročníků participují na přípravných pracích. A to ať v podobě vyklízení a drobných činnostech v novém objektu budoucí školy nebo na přípravných pracích v dílnách školy v areálu Strojírny. Cílem je zapojit žáky do procesu rekonstrukce, umožnit jim podílet se pod dohledem mistrů odborného výcviku na drobných opravách a vybudovat si tak vztah k novému prostoru.

V závěru školního roku a během letních prázdnin dojde pak postupně k zakoupení potřebného vybavení a pomůcek, přístrojového vybavení a nářadí do dílen v areálu společnosti Strojírna Litvínov, kde mají žáci své zázemí v rámci odborného výcviku a také učeben v nové budově. Dovybaveno bude také, v souvislosti s přijetím dalších žáků do prvních ročníků, zázemí v podobě šaten, denních místností a učebny v dílnách. To vše tak, aby od září 2023 mohla být zahájena výuka celkem 5 tříd zatím zcela nových oborů vzdělávání v Litvínově.

Přestože je nová škola soukromým subjektem, je školné v tuto chvíli nulové. Pro žáky škola a její partneři zajišťují všechny potřebné pomůcky, jako jsou učebnice, materiál, software, které ke studiu budou potřebovat, zdarma.

V pátek naši žáci navštívili Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. Přinášíme par fotografií, je to tam opravdu pěkné a můžeme jen doporučit.

Výroba nožů od vlastního návrhu, orýsování, přes řezání, vrtání a broušení, slícování s dřevěnou rukojetí a nýtování. To vše práce našich žáků v rámci praxí!

V rámci tělocviku jsme dnes navštívili @bulldoggym.most. Skvěle jsme si zacvičili. Hlavní náplní byl závod ve veslování na 2000m, který o parník vyhrál Dan Janovský. Všem zúčasněným moc děkujeme za účast!

Zavítali jsme do Mobilní laboratoře Škoda EDU.Lab. Ta vznikla jako unikátní projekt společnosti Škoda Auto pro podporu technického vzdělávání mezi žáky základních a středních škol. Cílem projektu je ukázat žákům moderní technologie a nadchnout je pro studium techniky na středních a vysokých školách.

V tomto dokumentu naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 v maturitním oboru. Tedy ve čtyřletém oboru, denní formy vzdělávání, Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznamy přijatých uchazečů jsou seřazeny podle ev. čísla přihlášky, které jste obdrželi v zaslaném dopise po přijetí přihlášky. Pokud neznáte své evidenční číslo, zavolejte na sekretariát školy: 603 757 701

Na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 v učebních oborech. Tedy ve tříletých oborech, denní formy vzdělávání, Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznamy přijatých uchazečů jsou seřazeny podle ev. čísla přihlášky, které jste obdrželi v zaslaném dopise po přijetí přihlášky. Pokud neznáte své evidenční číslo, zavolejte na sekretariát školy: 603 757 701

Žáci byli včera v rámci praxe plně vytíženi zadanou prací i činností pro firmu v souvislosti s renovací skříní na nářadí a pomůcek pro výuku.

V pátek byla zahájena práce na rekonstrukci naší budoucí školy! Těšíme se!

Informace k přijímacímu řízení pro učební obory - strojní mechanik a obráběč kovů

V obrázku naleznete nejdůležitější informace spojené s přijímacím řízením pro učební obory - strojní mechanik a obráběč kovů.

V pondělí 3.4. nás čekal poznávací projektový den v Krušných horách. V návaznosti na předmět Základy ekologie a biologie jsme po cestě z Flájí do Českého Jiřetína poznávali zajímavá místa nebo si připomněli či doplnili již získané vědomosti a znalosti v terénu.

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče o maturitní obor Strojírenství

V obrázku naleznete nejdůležitější informace spojené s přijímacím řízením pro maturitní obor Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Naši žáci v rámci své práce pracovali pro mateřskou firmu na CNC obráběcím centru - výsledným produktem byly zaslepovací zátky do vedení nové frézky. Dále pracovali se svařovacím agregátem CO a s úhlovou bruskou dle vlastního návrhu.

Zájemci o studium v maturitním oboru Strojírenství pro školní rok 2023/24 obdrželi informace k přijímacímu řízení do e-mailů

Všem zájemcům o náš maturitní obor Strojírenství (konkrétně jejich rodičům) byl v pátek dne 17.3.2023 odeslán e-mail s informacemi o konání přijímacích zkoušek, tak se nezapomeňte podívat! ????✅

Přihlašování na SŠ pro školní rok 2023/24 bylo ukončeno k 1.3.2023

Přihlašování na střední školy ukončeno a my Vám moc děkujeme za zájem!???? Aktuálně zpracováváme přijaté přihlášky a všichni uchazeči následně obdrží další informace spojené s přijímacím řízením.

A máme radost - přijali jsme celkem 78 přihlášek ke studiu do našich 3 učebních oborů!

Máme tu další várku fotografií z praxí. Na fotografiích se mohou naši budoucí žáci podívat, jak to v místě konání prací vypadá.

Na Klínech v týdnu od 20. do 24. 2. proběhl náš první lyžák. Počasí nám mnoho nepřálo. Dva dny se dařilo lyžovat (pondělí a úterý), ve středu proběhl regenerační den v bazénu mosteckého Aquadromu a ve čtvrtek a v pátek pak sportovní dny. I přes tuto skutečnost jsme si první lyžák užili. 

10. února v pátek u nás proběhla pro naše žáky prezentace německé firmy Mogatec. Firma Mogatec je jedním z předních výrobců v sektoru zahradní techniky v Evropě. Vyrábí a vyvíjí produkty vedoucí na trhu pro globálního zákazníka a působí jako spolehlivý výrobce zahradního nářadí v zázemí těch nejznámějších značek.

V minulém týdnu jsme se rozloučili s paní Lenkou Hanzalovou, která od jara minulého roku zastávala funkci asistentky ředitele, resp. sekretariátu školy. Rozloučení v přátelském duchu a atmosféře proběhlo koncem ledna. Lence děkujeme za starostlivost, pečlivost a vlídnost, kterou jsme u ní a při jakékoli práci a činnosti vídali. Přejeme hodně štěstí a spokojenosti v dalším zaměstnání a životě.

Novou asistntkou školy je od 1.2.2023 paní Veronika Bartková.

POSILUJEME TÝM: HLEDÁME NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ

Tentokrát tu máme jednu pracovní nabídku. Láká Vás učit, o to více učit ve škole, která pomalu, ale jistě roste? Pak neváhejte napsat nebo zavolat p. řediteli - Michal Tarant, tel.: 773569142 nebo na m.tarant@spslitvinov.cz.

JAK PODAT A KAM POSLAT PŘIHLÁŠKU NA SPŠ LITVÍNOV?

ŠKOLA PŘIJME VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 CELKEM 40 ŽÁKŮ

Informace k termínům pro přijímací řízení ze strany MŠMT pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny zde (zdroj: MŠMT)

Ve školním roce 2023/2024 budou na naší škole otevřeny třídy těchto oborů

 • 4 letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění
  • 1 třída, maximálně 20 žáků
 • 3 leté učební obory: 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 1 třída, maximálně 20 žáků

Adresa pro zaslání přihlášky ke studiu

 • SPŠ Litvínov, Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ke studiu je 1. 3. 2023
 • Přijímací řízení pro maturitní obor se koná v řádném termínu ve dnech 13. 4. 2023 (1.kolo) a 14. 4. 2023 (2. kolo)

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

Přihlášky na střední školu a další potřebné informace naleznete ke stažení na této stránce.

Včera dostali žáci úplně první pololetní vysvědčení v historii školy ???? Kluci z výučním oborů klasicky, ve škole, zatímco maturitní obor měl včera praxi, dostali tedy vysvědčení přímo v dílnách. ????????⚙️

Čísla z náborů na školní rok 2023/2024

Letošní náborový kolotoč pro školní rok 2023/2024 máme úspěšně za sebou! Moc děkujeme za důvěru, vážíme si Vašeho zájmu! Těšíme se na všechny zájemce a naše budoucí prváky! ????

 

Další ze sloučených výuk naší školy. Učební i maturitní ročník se posunují na vyšší level. Dle výkresového schématu tvoří, kdy by výsledkem měla být „pokladnice“ věnovaná všem, kteří tu s námi nemohou být. A proto nemá víko... Musíme kluky pochválit, jak jim práce, přímo v dílnách firmy Strojírna Litvinov, jde od ruky!

Při své návštěvě v Ústeckém kraji zavítal místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan také do dílen naší školy v areálu Strojíren v Litvínově. Zajímal se o školu, její vznik a plány do budoucna. Naši žáci pak panu ministrovi předali vlastnoručně vyrobený dárek. Pana ministra provedl areálem Strojíren v Litvínově a školními dílnami majitel školy p. Tomáš Maršík.

(Zdroj prvních třech fotografií: profil STAN)

Včera proběhl letošní poslední Den otevřených dveří, kdy jste mohli nahlédnout přímo do míst, kde máme praxe. Děkujeme všem za velký zájem a přinášíme par fotografií ze včera ????????????????

 

Den otevřených dveří SPŠ Litvínov, areál spol. Strojírna v Litvínově, 19.1.2023

Den otevřených dveří SPŠ Litvínov,

místo konání: Areál spol. Strojírna v Litvínově, Na Pavlu 2155, Litvínov

čas: 9:00 - 17:00

Den otevřených dveří ve školních dílnách v areálu spol. Strojírna Litvínov proběhl v novém roce v úterý dne 10.1.2023. A opět bezmála padesátka zájemců (z toho 18 žáků ZŠ Janov) o studiu na naší škole měla možnost vidět naše školní dílny a prostory, práce žáků, 3D tisk nebo navštívili "ostrý" provoz areálu Strojírny v rámci krátké prohlídkové trasy spojené s možností ukázky výroby a strojního vybavení. 

Den otevřených dveří SPŠ Litvínov, areál spol. Strojírna v Litvínově, 10.1.2023

Den otevřených dveří SPŠ Litvínov,

místo konání: Areál spol. Strojírna v Litvínově, Na Pavlu 2155, Litvínov

čas: 9:00 - 17:00

PŘIPOMÍNÁME: INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

ŠKOLA PŘIJME VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 CELKEM 40 ŽÁKŮ

Informace k termínům pro přijímací řízení ze strany MŠMT pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny zde (zdroj: MŠMT)

Ve školním roce 2023/2024 budou na naší škole otevřeny třídy těchto oborů

 • 4 letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění
  • 1 třída, maximálně 20 žáků
 • 3 leté učební obory: 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 1 třída, maximálně 20 žáků

Adresa pro zaslání přihlášky ke studiu

 • SPŠ Litvínov, Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ke studiu je 1. 3. 2023
 • Přijímací řízení pro maturitní obor se koná v řádném termínu ve dnech 13. 4. 2023 (1.kolo) a 14. 4. 2023 (2. kolo)

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

Přihlášky na střední školu a další potřebné informace naleznete ke stažení na této stránce.

PF 2023

Náš první rok fungování by neproběhl bez obrovského nasazení našich partnerů, spolupracovníků a pedagogů. Děkujeme za tuto spolupráci a za přízeň. Děkujeme také rodičům a žákům za důvěru a tvorbu základů naší školy!

Do nového roku přejeme hodně zdraví, optimismu, spokojenosti a osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme dvě třídy maturitního a učebních oborů. Celkem přijmeme 40 žáků. V jakých oborech a s jakou možností uplatnění? Shrnujeme v přiložené grafice. Termín pro podání přihlášek je 1.3.2023.

Ve čtvrtek 22.12.2022 jsme se ve škole viděli naposledy před vánočními prázdninami. Po třídnických hodinách jsme se na chvíli setkali a (mimo jiné) zazpívali :)

Ředitel školy, ale i vedení spol. Strojírna Litvínov (pan majitel Tomáš Maršík a paní Maršíková) a paní asistentka Lenka Hanzalová dostali od kluků pěkný dárek. Ručně vyráběný nůž na otevírání dopisů, doplněný vytištěným nápisem z 3D tiskány. Radost veliká! A vzkaz od obdarovaných: "Moc děkujeme, jste šikovní. Hezké svátky všem!"

Pro obě třídy připravilo zajímavý program ekologické centrum VIANA, v němž jsme v týmech potrápili vědomosti z oblasti přírody, ekologie nebo také trpělivost, zručnost a dovednost v krátkých sportovních aktivitách.

Dnes jsme se vydali do Mostu na ledové kluziště. Pro někoho to byla premiéra, pro někoho rutina, pro někoho krasobruslení, hrůzobruslení a nebo srandobruslení. Záleží na tom, jakým stylem to každý z účastníků na ledě pojal. ???? Zkrátka jsme si to všichni náramně užili! ????????

 

Den otevřených dveří ve školních dílnách v areálu spol. Strojírna Litvínov proběhl v úterý dne 13.12.2022. Bezmála čtyřicítka zájemců o studiu na naší škole měla možnost vidět naše školní dílny a prostory, práce žáků, 3D tisk nebo navštívili "ostrý" provoz areálu Strojírny. 

V rámci náborů pro školní rok 2022/2023 SPŠ Litvínov avizovala poskytnutí studijního stipendijního příspěvkům svým žákům v prvním ročníku. A to v celkové výši 5.000,- Kč na každého žáka. Tento příspěvek je nyní vyplácen. Příspěvek je určen k libovolnému využití. Žáci tak mají možnost doplnit své školní pomůcky, uhradit náklady na dopravu do školy nebo si pořídit další vybavení potřebné ke studiu. Vedení holdingu Strojírna Litvínov, spol. s. r. o, jakožto zřizovatele školy, věří že jde o příjemné zpestření v čase vánočních výdajů.

Tomáš Maršík - jednatel

Den otevřených dveří SPŠ Litvínov,

místo konání: Areál spol. Strojírna v Litvínově, Na Pavlu 2155, Litvínov

čas: 9:00 - 17:00

Dnes proběhl turnaj středních škol v silovém víceboji. Naši žáci se úspěšně rvali ze všech sil až do poslední chvíle a urvali krásné 5. místo v okrese!???? Moc jim gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naši školy! ????????

 

Dne 5. a 6. prosince proběhl na škole Mikulášský silový víceboj. Žáci se nejdříve zvážili, aby každý zvedal spravedlivě 75% své váhy. První soutěž byla tlaky s velkou činkou “benč”, dále pak chlapci porovnali své schopnosti v trojskoku snožmo, shybu a vznosu na doskočné hrazdě. Výkony chlapců byly parádní! Gratulujeme!????????????

 

Naši žáci se zúčastnili v Mostě ve Velebudicích florbaloveho turnaje středních škol, ve kterém obsadili krásné 3. místo!???? Na to, ze máme žáky pouze z prvních ročníků je to krásný výsledek! ???? Děkujeme klukům za skvělou reprezentaci školy, také byli po turnaji na zaslouženě odměně! ????????

 

Kluci ze třídy 1U si vzali na starost vánoční výzdobu ve škole. Vůbec se toho nebáli a vzali to po svém! V rámci práce vyrobili ozdoby, špičku na stromek a stojany, následně pak připravili stromek, který i nazdobili. Je opravdu nádherný! Prostě náš Strojírenský! ❤️???????? Moc děkujeme kluci! ????

Den otevřených dveří, budova Centra bakalářských studií při Schole Humanitas, 1.12.2022

Rádi Vás uvidíme na Dni otevřených dveří, který se koná ve středu dne 1.12. v prostorách teoretické přípravy školy v budově Centra bakalářských studií při Schole Humanitas v ul. Ukrajinská 453 od 9 do 17 hod.

Ve čtvrtek 1.12.2022 se přišla podívat, jak to u nás vypadá, či se zeptat na otázky ohledně školy, zhruba desítka zájemců. Další možností se potkat mají zájemci o studiu na naší škole 13.12., 10.1.2023 a 19.1.2023 v areálu spol. Strojírna. Těšíme se na společné setkání!

V pátek 25.11.2022 jsme v rámci odborné praxe navštívili výrobní závod spol. Alstom v České Lípě. Ve firmě se studenti seznámili s výrobou železničních vozů, od obrábění, přes svařování až po lakování barvou. Součástí provozu jsou i dvě školící centra pro svařování a lakýrnictví, která jsou vybavena i rozšířenou virtuální realitou pro tyto činnosti. Zde si studenti mohli sami vyzkoušet, jak se provádí a počítač vyhodnotil jejich chyby.

Z webu spol. Alstom: Alstom působí v České republice již více než 23 let a je jednou z předních společností na českém železničním trhu s portfoliem v oblasti kolejových vozidel a komponentů, digitálních a integrovaných systémů a služeb. S výrobním závodem v České Lípě a obchodním zastoupením v Praze poskytuje Alstom svým zákazníkům v České republice prvotřídní řešení globální mobility. Alstom je také prvním poskytovatelem vysokorychlostních technologií v zemi, a to se sedmi vysokorychlostními vlaky Pendolino ve službách společnosti České dráhy. V zemi se také prezentují přední kompetence společnosti v oblasti signalizace. Alstom je prvním poskytovatelem systému ETCS úrovně 2 v souladu s nejnovějším standardem EU. V souladu s komplexním portfoliem železničních řešení operují na českém trhu také Alstom lokomotivy Traxx.

Výrobní závod v České Lípě je druhým největším výrobcem v českém železničním průmyslu. Průmyslová výroba v závodě se datuje od roku 1918. Závod v současné době zaměstnává 1100 lidí, čímž se řadí mezi největší zaměstnavatele v Libereckém kraji.  Jedná se o jeden z největších závodů zaměřených na výrobu kolejových vozidel ve středoevropském klastru. Českolipský závod se zaměřuje především na svařování komponentů pro příměstské, regionální vlaky a pro dvoupodlažní vozy, lehká kolejová vozidla, tramvaje a metro. Součástí závodu je certifikovaná zkušební laboratoř, svářečská škola a moderní lakovna.

Zdroj: https://www.alstom.com/cs/alstom-v-ceske-republice

Stipendijní podpora ve školním roce 2023/2024

Také v následujícím školním roce poskytne zřizovatel školy, spol. Strojírna Litvínov a další finanční partneři stipendijní podporu v částce 5.000,- Kč. Ta bude využita jako balíček zahrnující adaptační kurz, ochranné pomůcky do dílen, učební materiály a další.

Posilujeme tým - nabídka zaměstnání

Pro nový školní rok 2023/2024 rozšiřujeme a posilujeme náš tým. Hledáme učitele odborných předmětů, mistry odborného výcviku i učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, jazyků. Pokud vás oslovuje možnost a šance být u zrodu a růstu nové školy, kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!

Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří se zúčastnili informačního odpoledne. Kladli jsme si za cíl informovat Vás o aktuálním dění ve škole, akcích školy a následujících plánech a aktivitách, které připravujeme. Jsme rádi za Vaši zpětnou vazbu a konstruktivní přístup a připomínky, které jsme zaznamenali. 

Informační odpoledne pro rodiče žáků, 16.11.2022

Ve středu 16.11. od 16 do 18 hod jsme připravili informační odpoledne pro rodiče žáků školy. Je to prostor pro zodpovězení otázek spojených se studiem žáků a studijními výsledky. Zahájení v 16 hodin v aule Centra bakalářských studií při Schole Humanitas, ul. Ukrajinská 453. 

Den otevřených dveří, budova Centra bakalářských studií při Schole Humanitas, 9.11.2022

Rádi Vás uvidíme na Dni otevřených dveří, který se koná ve středu dne 9.11. v prostorách teoretické přípravy školy v budově Centra bakalářských studií při Schole Humanitas v ul. Ukrajinská 453 od 9 do 17 hod.

ŠKOLA PŘIJME VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 CELKEM 40 ŽÁKŮ

Informace k termínům pro přijímací řízení ze strany MŠMT pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny zde (zdroj: MŠMT)

Ve školním roce 2023/2024 budou na naší škole otevřeny třídy těchto oborů

 • 4 letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění
  • 1 třída, maximálně 20 žáků
 • 3 leté učební obory: 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 1 třída, maximálně 20 žáků

Přihlášky na střední školu

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Přihláška na SŠ s růžovým podkresem je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška.

Adresa pro zaslání přihlášky ke studiu

 • SPŠ Litvínov, Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ke studiu je 1. 3. 2023
 • Přijímací řízení pro maturitní obor se koná v řádném termínu ve dnech 13. 4. 2023 (1.kolo) a 14. 4. 2023 (2. kolo)

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení (platná ke dni 25.10.2022)

 • Vybraná ustanovení pro přijímací řízení ze školského zákona
 • Sdělení o termínech konání jednotných přijímacích zkoušek pro maturitní obor

V pátek 21. října jsme připravili zajímavou exkurzi se zaměřením na historii důlní těžby a využití prvních strojů a zařízení v hornictví. Třída 1M vyrazila do Podkrušnohorského technického muzea. Vidět dávnou historii i blízkou minulost z pohledu strojů a zařízení využívaných k důlní těžbě stálo za to!

V minulých dnech absolvovali svou týdenní praxi v dílnách SPŠ v areálu Strojírny Litvínov žáci učebních oborů. Pomalu se seznamují se zařízením dílen a absolvují nejrůznější aktivity a úkoly. A také se společně zabývali výrobou podlážek k dílenským ponkům.

Ve dnech 17. a 18. října se uskutečnil první z letošních veletrhů vzdělávání, které se konají v náborovém období, v každém okrese. A jako poprvé v minulém roce, i letos, jsme se zúčastnili a prezentvali školu žákům z Teplic a blízkéh ookolí. Obdobné veletrhy se uskutční v Mostě (6. - 7. 11.), Chomutově (8. - 9. 11.) nebo teba v Lounech (23. 11.) či Žatci (24. 11.).

Ve středu 5.10. jsme vyrazili na Strojírenský veletrh do Brna. Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

V rámci výjezdu jsme navštívili také zajímavou výstavu TUTANCHAMON - JEHO HROBKA A POKLADY. 

Společnost LOSAN s.r.o. podpořila vybavení učebny ICT

Vybavení školy významně podpořila společnost LOSAN s.r.o. Ta poskytla finanční slevu na nákup počítačů do nově vybavované učebny ICT školy. Společnost LOSAN s. r. o. pro firmy a organizace zajišťuje komplexní dodávky ICT, správu sítě, tisková řešení, konzultace a návrhy řešení.

Prioritou SPŠ Litvínov je především kvalita odborné výuky. Cílem školy pak kvalitní odborné vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí. Pro tyto vize a cíle zajistila spol. LOSAN, spol. s. r. o. finanční podporu. Děkujeme!

Vznik SPŠ podpořila spol. Strojírna Litvínov spol. s r.o.

Ambiciózní záměr otevření zcela nové Střední průmyslové školy v Litvínově finančně podpořila mateřská společnost Strojírna Litvínov spol. s r.o., jejíž název se objevuje i v názvu samotné školy. Společnost Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. Následně, v roce 2008 zahájila činnost divize v oboru aerodynamických tunelů. Společnost vyvíjí a dodává technologii pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie na světě. V roce 2010 jsme byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář a v čele s týmem odborníků zajišťuje podporu realizovaných činností. 

Prioritou nové školy je především kvalita odborné výuky. Cílem školy bude kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí. Pro tyto vize a cíle zajistila Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. finanční podporu. Děkujeme!

V úterý nešel v dílnách proud. Vyrazili jsme tedy do Podkrušnohorského technického muzea. Vidět dávnou historii i blízkou minulost z pohledu strojů a zařízení využívaných k důlní těžbě stálo za to!

V pondělí 19.9.2022 jsme zahájili odborný výcvik žáků třídy 1U v hale B4 společnosti Strojírna Litvínov.

Naši žáci z třídy 1M byli ve čtvrtek v Praze na akci TERIBEAR. Na této sportovně charitativní akci jsme dohromady uběhli 84,5 km. Za každý kilometr, který kluci uběhli, darují organizátoři 25 Kč na různé charitativní projekty! Děkujeme klukům, ze takto pohybem pomáhali!

O akci: TERIBEAR je „méďa hrdina“ – hlavní symbol charitativního projektu Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt vznikl v roce 2009 jako reakce na vysoký počet dětí, které v České republice musí vyrůstat v ústavní péči. Koupí charitativních výrobků, vytvořených speciálně pro tento projekt, můžete podpořit dobrou věc a pomoci potřebným dětem najít domov. Od roku 2009 jsme takto získali a rozdělili už více než 10 milionů korun. Zapojit se může každý – hned teď!

Připravujeme dílnu pro odborný výcvik. Ten bude probíhat v hale B4 spol. Strojírna Litvínov, která je zřizovatelem školy. Žáci budou mít k dispozici kvalitní vybavení v podobě potřebných pomůcek a zařízení, dále pak učebnu k zadávání a prezentaci práce a úkolů a denní místnost pro odpočinek a svačinu.

Od pondělí 5.9.2022 probíhal adaptační kurz v areálu kempu na Kamencovém jezeře. Postupně jsme měli možnost poznat své spolužáky ze třídy, učitele, či žáky jiných oborů. Počasí vyšlo na jedničku!

Po třech letech příprav zahájila v Litvínově své působení Střední průmyslová škola.

Litvínovská průmyslovka přijala bezmála sedmdesát přihlášek ke studiu. Lze tak potvrdit, že obory vzdělávání – tj. maturitní „Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění“ i obory učební - „Obráběč kovů“ a „Strojní mechanik“ v Litvínově táhnou a dokázaly oslovit. Do prvních ročníků nastoupí celkem 43 žáků.

Škola má v prvním školním roce dvě třídy. Třída maturitní má celkem 21 žáků, třídu učebních oborů bude navštěvovat 22 žáků. Škola zajistí kvalitní teoretickou výuku i praxi v oboru. A to nejenom ve Strojírně Litvínov, kde bude probíhat praktická část výuky, ale v budoucnu také v dalších společnostech, které působí v oboru, v našem regionu. Tím bude zajištěna všeobecná připravenost žáků na uplatnění v moderních společnostech, napříč různými obory. Žáci přijdou do styku s nejmodernějšími technologiemi, obráběcími či počítačově programovanými CNC stroji. Žáky škola provede postupně procesy digitalizace, automatizace a vzájemnou komunikací mezi jednotlivými částmi výroby, což je souhrnně označováno pojmem Průmysl 4.0, neboli čtvrtou průmyslovou revolucí.

"Absolventi školy, pokud budou manuálně zruční a mít zájem a chuť pracovat v oboru, nemusí mít strach o to, že by nenašli uplatnění. A to nejen ve Strojírně v Litvínově, ale i v dalším společnostech a podnicích v regionu." řekl Ing. Jan Špatka, který se za mateřskou společnost zúčastnit zahájení a pozdravil nové žáky školy. Současně jim popřál hodně zdaru při studiu a plno pěkných zážitků při akcích školy.

Během letních prázdnin došlo postupně k zakoupení potřebného vybavení a pomůcek, přístrojového vybavení a nářadí do dílen v areálu Strojírny a učeben v budově Centra bakalářských studií. Dovybaveno bylo také zázemí v podobě šaten, denních místností a učebny v dílnách. To vše tak, aby od září mohla být zahájen výuka nových oborů v Litvínově. Tu zajistí devítka pedagogů, z toho tři mistři odborného výcviku.

Na žáky čeká v prvních zářijových dnech pestrý program v podobě seznámení s novinkami ve výuce oproti základním školám. Na úvod je připraven adaptační kurz v areálu Kamencového jezera, připraveny jsou také tzv. třídnické dny. V polovině měsíce pak žáci nastoupí na své první praxe v dílnách v zázemí zřizovatele školy – spol. Strojírna v Litvínově. Během školního roku plánuje škola desítku exkurzí, návštěvu Strojírenského veletrhu v Brně, zapojení do projektů, lyžařský výcvik a další akce školy.

Adaptační kurz 2022 - Kamencové jezero 5. - 7. 9. 2022

V druhém týdnu vyrazíme na historicky první adaptační kurz naší školy. ???? Více informací obdrží žáci při zahájení školního roku! Informace, včetně přihlášky, naleznete také v příloze. 

Na trhu práce na Mostecku dlouhodobě chybí kvalifikovaní techničtí pracovníci. Jde hlavně o obráběče kovů, nástrojáře a další technické a strojní profese. Podle některých strojírenských firem střední školy a učiliště nedokáží absolventy na praxi dobře připravit.

Největší učiliště v Ústeckém kraji – střední škola technická v Mostě Velebudicích, ale tvrdí opak. Nedaleké litvínovské strojírny si přesto raději zřídily vlastní školu.

„Žáci, kteří aktuálně vystupují ze středních škol, nesplňují naše požadavky – nejsou tak odborně připravení, jak bychom od nich očekávali,“ konstatuje výrobní ředitel litvínovských strojíren Martin Kovařík.

... další podrobnosti v článku nebo v rozhlasové reportáži.

Setkání školního týmu

Již od čtvrtka 1.9. se budeme s našimi žáky potkávat ve škole, ale než k tomu dojde, dovolte nám představit “náš tým” již nyní, takto on-line. ???? Těšíme se na Vás! ???? A nejsme na fotce všichni, chybí tři kolegyně.

 

Zahájení školního roku - 1.9.2022 v 8:15

Tak ve čtvrtek 1.9.2022 se budeme těšit.

Sejdeme se k zahájení úplně prvního školního roku školy v 8:15 v aule Centra bakalářských studií při Schole Humanitas v 8:15. Kdo by nevěděl, jde o budovu s modrou střechou naproti areálu Scholy Humanitas, ul. Ukrajinská 453.

Teoretická výuka v prvním školním roce bude probíhat v budově Centra bakalářských studií při Schole Humanitas. Jedná se o budovu býv. energetiky s modrou střechou v ulici Ukrajinská 453.

A již nyní na budově najdete naši ceduli a nápisy.

Konec prázdnin se nezadržitelně blíží a v prostorách školy i v dílnách je velmi rušno a vše se intenzivně připravuje k zahájení historicky prvního školního roku naší průmky. ???? Postupně Vám vše podstatné představíme. Dnes můžete na fotografiích vidět například “prostor šatny” s novými skříňkami, nebo přípravu a instalaci novych počítačů pro výuku. ???????????? Přesně za týden bude zahájen nový školní rok a my už se na Vás těšíme! Vy zatím ještě odpočívejte a užívejte si poslední prázdninové dny.

Setkání rodičů budoucích žáků proběhlo 8.6.2022

Školní rok 2022/2023 a s ním i oficiální zahájení výuky na naší škole se blíží. Včera proběhla úvodní schůzka s rodiči našich budoucích prvaků. Děkujeme všem za účast, těšíme se na Vás!

SPS_prezentace_2022_mail.pdf

 

Máme ještě 4 volná místa. Pokud máte zájem o studiu na naší škole, neváhejte!

Druhé kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech

Adresa pro zaslání přihlášky do 2. kola

 • SPŠ Litvínov, Ukrajinská 453436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ve 2. kole je 25. 5. 2022

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

V tomto dokumentu nebo na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v maturitním oboru. Tedy ve čtyřletém oboru, denní formy vzdělávání, Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznam přijatých uchazečů dle ev. čísla přihlášky

p.č.

evidenční číslo přihlášky

ROZHODNUTÍ

1

122

přijat

2

112

přijat

3

123

přijat

4

111

přijat

5

117

přijat

6

128

přijat

7

109

přijat

8

118

přijat

9

129

přijat

10

104

přijat

11

106

přijat

12

101

přijat

13

116

přijat

14

127

přijat

15

110

přijat

16

105

přijat

17

114

přijat

18

115

přijat

19

119

přijat

20

121

přijat

21

125

přijat

22

113

přijat

23

103

přijat

24

108

přijat

25

124

nepřijat

26

102

nepřijat

27

126

nepřijat

28

120

nepřijat

29

107

*poznámka

*uchazeč 107 nemá ukončené přijímací řízení a bude konat přijímací řízení v náhradním termínu 10.května

V tomto dokumentu nebo na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech. Tedy ve tříletých oborech, denní formy vzdělávání, Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznam přijatých uchazečů dle ev. čísla přihlášky

p.č

evidenční číslo přihlášky

výsledek přijímacího řízení

zvolený obor vzdělávání

1

211

přijat

Strojní mechanik

2

225

přijat

Obráběč kovů

3

207

přijat

Strojní mechanik

4

227

přijat

Obráběč kovů

5

204

přijat

Strojní mechanik

6

224

přijat

Obráběč kovů

7

233

přijat

Obráběč kovů

8

210

přijat

Strojní mechanik

9

214

přijat

Strojní mechanik

10

220

přijat

Obráběč kovů

11

222

přijat

Obráběč kovů

12

223

přijat

Obráběč kovů

13

230

přijat

Obráběč kovů

14

218

přijat

Obráběč kovů

15

212

přijat

Strojní mechanik

16

226

přijat

Obráběč kovů

17

229

přijat

Obráběč kovů

18

202

přijat

Strojní mechanik

19

221

přijat

Obráběč kovů

20

228

přijat

Obráběč kovů

21

205

přijat

Strojní mechanik

22

201

přijat

Strojní mechanik

23

213

přijat

Strojní mechanik

24

215

přijat

Strojní mechanik

25

209

nepřijat

Strojní mechanik

26

208

nepřijat

Strojní mechanik

27

203

nepřijat

Strojní mechanik

28

206

nepřijat

Strojní mechanik

29

232

nepřijat

Obráběč kovů

30

217

nepřijat

Obráběč kovů

31

216

nepřijat

Strojní mechanik

32

231

nepřijat

Obráběč kovů

Zahájení přijímacích zkoušek se koná 13. dubna 2022 v 8:00 hodin v učebně č. 128 Centra bakalářských studií (Ukrajinská 453, Litvínov). Budova se nachází naproti Schole Humanitas, přes silnici v blízkosti plaveckého bazénu.

Školní jídelna Scholy Humanitas nabízí 13. 4. 2022 rodičům i jejich dětem možnost stravování. Případní zájemci si mohou objednat stravu do pondělí 11. 4. 2022 do 12:00, buď telefonicky na č. 773 769 495 nebo emailem na hola@humanitas.cz. Cena jednoho oběda je 70,- Kč. Platbu lze provést v den přijímacích zkoušek v kanceláři vedoucí ŠJ, kde obdržíte po zaplacení stravenku.

Zahájení přijímacích zkoušek se koná 12. dubna 2022 v 8:00 hodin v učebně č. 128 Centra bakalářských studií (Ukrajinská 453, Litvínov). Budova se nachází naproti Schole Humanitas, přes silnici v blízkosti plaveckého bazénu.

Školní jídelna Scholy Humanitas nabízí 12. 4. 2022 rodičům i jejich dětem možnost stravování. Případní zájemci si mohou objednat stravu do pondělí 11. 4. 2022 do 12:00, buď telefonicky na č. 773 769 495 nebo emailem na hola@humanitas.cz. Cena jednoho oběda je 70,- Kč. Platbu lze provést v den přijímacích zkoušek v kanceláři vedoucí ŠJ, kde obdržíte po zaplacení stravenku.

Informace k přijímacímu řízení pro maturitní obor

Informační dopis spolu s pozvánkou na konání jednotné přijímací zkoušky byly rozeslány 18.3.2022 v elektronické podobě na adresy zákonných zástupců a v písemné podobě, doporučenou poštou, na kontaktní adresy uchazečů.

Informace k přijímacímu řízení pro učební obory

Informační dopis upřesňující další kroky spojené s příjetím na učební obory vzdělávání bude rozeslán 29.3.2022 v elektronické podobě na adresy zákonných zástupců a v písemné podobě, doporučenou poštou, na kontaktní adresy uchazečů.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Přihláška na SŠ s růžovým podkresem je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška.

Adresa pro zaslání přihlášky ke studiu

 • SPŠ Litvínov, Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov
Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

PF 2022

Do nového roku přejeme hodně zdraví a klidu, ať již v profesním či osobním životě.

Učebnice a pomůcky poskytne škola zdarma

Škola žákům poskytne učebnice a pomůcky pro výuku, odborný výcvik a praxi ZDARMA.

Připravujeme stipendijní program

Chceme podporovat žáky s dobrými studijními výsledky, s dobrými výsledky na odborných praxích nebo třeba za vzájemnou dobrou spolupráci při školních nebo mimoškolních aktivitách. Má jít o finanční nebo i materiální podporu, která pomůže žákům při výuce, při zajištění kvalitních pomůcek pro studium nebo praxi, která bude odměnou za jejich dobré výsledky nebo úspěchy.

Školné je v SPŠ Litvínov nulové

V naší škole se NEBUDE platit školné, tedy měsíční poplatek spojený se studiem ve škole. Je to rozhodnutí majitele školy a stojí na rozvaze financování školy, za kterou stojí skupina společností v rámci holdingu Strojírny.

‼VÁNOČNÍ SOUTĚŽ‼
Vyfoťte se u nějaké naší reklamní plochy v Mostě nebo v Litvínově. Následně fotku nahrajte na facebook nebo instagram pouze pod soutěžní příspěvek.
Své soutěžní fotografie zasílejte nejpozději do neděle 2. 1. 2022. Losování 1️⃣0️⃣ výherců proběhne v týdnu od 3. 1. 2022. Vylosovaní výherci získají poukaz na 500 Kč do restaurace OSSEGG v Praze na Vinohradech.

Společnost Strojírna Litvínov otevře příští rok v září v Litvínově vlastní novou střední průmyslovou školu. O jejím zaměření a dalších otázkách jsme hovořili s jejím ředitelem Michalem Tarantem.

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/usti/strojirna-litvinov-si-vychova-vlastni-odborniky.A211118_132404_usti-sdeleni_hradr

Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Žatec

Obchodní akademie a střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

budova Svatopluka Čecha 1180, Žatec

čtvrtek 25. 11. 2021 - 10:00 - 16:00 h.

Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Chomutov

Městská sportovní hala Chomutov

Mánesova 4980, Chomutov

úterý 9. 11. 2021 13:00 - 17:00 h.

středa 10. 11. 2021 8:00 - 16:00 h.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Chomutov

Městská sportovní hala Chomutov

Mánesova 4980, Chomutov

úterý 9. 11. 2021 13:00 - 17:00 h.

středa 10. 11. 2021 8:00 - 16:00 h.

Sokrates 2021 - výstava SŠ Most

Sportovní hala Most

tř. Budovatelů 112/7, Most

Neděle 7. 11. 2021 12:00 - 17:00 h.

Pondělí 8. 11. 2021 9:00 - 16:00 h.

Sokrates 2021 - výstava SŠ Most

Sportovní hala Most

tř. Budovatelů 112/7, Most

Neděle 7. 11. 2021 12:00 - 17:00 h.

Pondělí 8. 11. 2021 9:00 - 16:00 h.

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ředitel Střední průmyslové školy Strojírna Litvínov, spol. s r.o. vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 do těchto oborů:

4 leté obory, celkový počet otevíraných tříd: 1

 • 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění
 • denní studium, ukončeno maturitní zkouškou, počet přijímaných žáků: 20

3 leté obory, celkový počet otevíraných tříd: 1

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • denní studium, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem, počet přijímaných žáků: 20

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na přihlášku vyplní až dvě školy. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné. Dvě samostatné přihlášky ke vzdělávání podává uchazeč i tehdy, když oba zvolené obory jsou na stejné škole. Přihláška ke vzdělávání musí být řádně vyplněná a podepsaná uchazečem a zákonným zástupcem. Podrobnější informace nalezente také na této stránce.

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání. Na druhé straně musí být uvedena klasifikace z posledních dvou ročníků vzdělávání v základní škole. Správnost údajů musí být potvrzena základní školou. Všechny podpisy musejí být na přihláškách ke studiu v originálech.

Písemné přihlášky do všech oborů studia se přijímají do 1. března 2022.

Formulář přihlášky obdrží žáci v základní škole, kterou navštěvují, popř. je ke stažení na webových stránkách SPŠ Litvínov – www.spslitvinov.cz

Přijímací řízení, pro maturitní obor, se uskuteční 12. 4. (1.kolo) a 13. 4. (2.kolo) 2022.

Podrobnější informace v přioženém dokumentu.

Ing. Michal Tarant

ředitel školy

Kriteria_PR_2022-23.pdf

 

Šance 2021 - výstava SŠ Teplice

Dům kultury Teplice

U Zámku 525/1, Teplice

neděle 10. 10. 2021 12:00 - 16:00 h.

pondělí 11. 10. 2021 9:00 - 16:00 h.

Šance 2021 - výstava SŠ Teplice

Dům kultury Teplice

U Zámku 525/1, Teplice

neděle 10. 10. 2021 12:00 - 16:00 h.

pondělí 11. 10. 2021 9:00 - 16:00 h.

Společnost Strojírna Litvínov, spol. s r.o., která se zabývá celou řadou činností v oboru strojírenství, otevře ve městě novou průmyslovku. Důvodem pro realizaci ambiciózního záměru je reakce na nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Tento stav přináší množství potíží ve výrobním procesu firem v našem regionu.

V Litvínově se tak, po zápisu záměru vzniku nové školy ze strany Ministerstva školství, otevře nová střední škola, jež si klade za cíl stát se atraktivní střední školou, jež bude poskytovat moderní zázemí pro žáky v podobě vybavených technických dílen s moderní technikou, která je aktuálně využívána ve výrobních strojírenských provozech a s moderním zařízením.

Prioritou školy bude kvalita odborné výuky, která je garantem budoucího úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Proto společnost Strojírna Litvínov, spol. s r.o. i ve spolupráci s dalšími strojírenskými podniky v regionu, poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami, o kterou bude škola usilovat a se kterými již nyní navazuje úzkou spolupráci. Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem školy bude kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí.

Škola bude otevřena pro všechny žáky, kteří splní vstupní požadavky. Kromě obecné podmínky úspěšného dokončení základní školy bude při přijímacím řízení ověřována úroveň znalostí a zejména zájem o studium a daný obor. Škola spolu s firmou zajistí pro žáky nadstandardní podmínky ke studiu, bude však od svých žáků vyžadovat odpovídající výsledky.

Založení vlastní školy je součástí dlouhodobé strategie společnosti Strojírna Litvínov, spol. s r.o., která počítá s tím, že absolventi školy budou v budoucnu tvořit převažující část zaměstnanců firmy, zajistí další rozvoj firmy a tím i perspektivu svého růstu. Existence školy v regionu působení nebude přínosem pouze pro vlastní společnost, uplatnění absolventů školy se očekává i v dalších společnostech působících v oboru v celém širším regionu.

Nová škola by měla mít v každém ročníku jednu třídu maturitního oboru ve studijním programu Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění o 20 žácích ve třídě a jednu víceoborovou třídu o 20 žácích dvou učebních oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik. V každém ročníku bude studovat maximálně 40 žáků. Zamýšlená celková cílová kapacita školy je 160 žáků. První žáky by měla škola přijmout od školního roku 2021/2022.

V současné době je smluvně zajištěné využívání prostorů pro teoretickou výuku v Centru bakalářských studií při Schole Humanitas v Litvínově, které vyhovují všem požadavkům na provoz školy a využívání prostorů pro teoretickou výuku. Nicméně již nyní můžeme potvrdit, že výuka bude zahájena ve vlastních, nově zrekonstruovaných prostorách v Čapkově ulici. Praktická výuka bude realizována ve vlastních prostorách společnosti Strojírna Litvínov, spol. s r.o., které budou pro tyto potřeby upraveny. Společnost strojírna vynaloží prostředky pro vybavení potřebných učeben materiálním i strojním zařízením, zázemím pro žáky, aj. V budoucnu má společnost v plánu postavit samostatnou halu určenou pro praktickou výuku žáků v odborném výcviku. Významnou přidanou hodnotou školy bude materiální a přístrojové vybavení a zázemí pro odbornou výuku.

Ing. Michal Tarant, ředitel školy

S společnosti Strojírna Litvínově, s. r. o.

 • Společnost Strojírna Litvínov, s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. V roce 2008 zahájila společnost činnost v divizi výroby aerodynamických tunelů. Vyvíjí a dodává technologie pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 pak zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář. Společnost Strojírna Litvínov dále provádí montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovuje projektovou i výrobní dokumentaci.
 • Strojírna Litvínov chce udržet své postavení na trhu. Každoročně investuje desítky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie pak kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří, obsluhují a využívají. A takových je na trhu práce nedostatek.
 • Společnost Strojírna Litvínov usiluje o založení a provozování školy, který bude zaměřena na strojírenství a bude pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu.
 • Strojírna Litvínov jakožto firma s dlouholetou praxí rozšiřuje tímto záměrem portfolio svých služeb a chce se tak postarat o zajištění zaměstnanosti a gramotnosti ve svém městě a zvýšení procenta kvalifikovaných pracovníků.
TZ_SPSLTV_25.6.2020.pdf

 

Představení záměru vzniku školy

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhne v sídle společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o., neformální setkání představitelů měst, novinářů a medií.

V rámci setkání bude představen nový projekt společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o., a to vybudování a plánované zahájení provozu nové Střední průmyslové školy Strojírna Litvínov, spol. s r.o. Součástí programu bude volná diskuze, raut, ochutnávka piv pivovaru OSSEGG Praha a na závěr setkání je připraveno malé překvapení pro účastníky. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

POZVÁNKA.pdf

 

Záměr byl podpořen! V Litvínově tak vznikne nová střední průmyslová škola

Společnost Strojírna Litvínov, která se zabývá celou řadou činností v oboru strojírenství, otevře ve městě novou průmyslovku. Důvodem pro realizaci ambiciózního záměru je reakce na nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Tento stav přináší množství potíží ve výrobním procesu firem v našem regionu.

V Litvínově se tak, po zápisu záměru vzniku nové školy ze strany Ministerstva školství, otevře nová střední škola, jež si klade za cíl stát se atraktivní střední školou, jež bude poskytovat moderní zázemí pro žáky v podobě vybavených technických dílen s moderní technikou, která je aktuálně využívána ve výrobních strojírenských provozech a s moderním zařízením.

Škola a tým, který za jejím vznikem stojí, bude mít nyní rok na to, aby připravil vše potřebné. První žáky by měla škola přijmout od školního roku 2021/2022. Nabízet bude čtyřletý maturitní obor strojírenství a tříleté učební obory obráběč kovů a strojní mechanik.

Společnost Strojírna Litvínov chce otevřít novou střední průmyslovou školu v Litvínově

Nová střední škola zřejmě vznikne na Mostecku v Litvínově. Společnost Strojírna Litvínov, která se zabývá celou řadou činností, hodlá ve městě otevřít svou průmyslovku. Prostory i personál už si zajistila, teď čeká na rozhodnutí ministerstva. Projektová žádost, spolu s potřebnou dokumentací, je nyní hodnocena v rámci přípravného řízení na Ministerstvu školství. Záměr vzalo na vědomí Město Litvínov a podpořil Ústecký kraj.

O záměru informovala MF Dnes 21.4.2020 v tomto článku

Nová škola by měla mít v každém ročníku jednu třídu maturitního oboru ve studijním programu 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění o 20 žácích ve třídě a jednu víceoborovou třídu o 20 žácích dvou učebních oborů 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik.  V ročníku by tedy studovalo maximálně 40 žáků (20 v oboru maturitním a 20 v učebním oboru). Zamýšlená celková cílová kapacita školy je 160 žáků.

Clanek_MFDnes_21.4.2020.JPG