Aktuality

Máme ještě 4 volná místa. Pokud máte zájem o studiu na naší škole, neváhejte!

Druhé kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech

Adresa pro zaslání přihlášky do 2. kola

 • SPŠ Litvínov, Ukrajinská 453436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ve 2. kole je 25. 5. 2022

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

V tomto dokumentu nebo na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v maturitním oboru. Tedy ve čtyřletém oboru, denní formy vzdělávání, Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznam přijatých uchazečů dle ev. čísla přihlášky

p.č.

evidenční číslo přihlášky

ROZHODNUTÍ

1

122

přijat

2

112

přijat

3

123

přijat

4

111

přijat

5

117

přijat

6

128

přijat

7

109

přijat

8

118

přijat

9

129

přijat

10

104

přijat

11

106

přijat

12

101

přijat

13

116

přijat

14

127

přijat

15

110

přijat

16

105

přijat

17

114

přijat

18

115

přijat

19

119

přijat

20

121

přijat

21

125

přijat

22

113

přijat

23

103

přijat

24

108

přijat

25

124

nepřijat

26

102

nepřijat

27

126

nepřijat

28

120

nepřijat

29

107

*poznámka

*uchazeč 107 nemá ukončené přijímací řízení a bude konat přijímací řízení v náhradním termínu 10.května

V tomto dokumentu nebo na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech. Tedy ve tříletých oborech, denní formy vzdělávání, Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznam přijatých uchazečů dle ev. čísla přihlášky

p.č

evidenční číslo přihlášky

výsledek přijímacího řízení

zvolený obor vzdělávání

1

211

přijat

Strojní mechanik

2

225

přijat

Obráběč kovů

3

207

přijat

Strojní mechanik

4

227

přijat

Obráběč kovů

5

204

přijat

Strojní mechanik

6

224

přijat

Obráběč kovů

7

233

přijat

Obráběč kovů

8

210

přijat

Strojní mechanik

9

214

přijat

Strojní mechanik

10

220

přijat

Obráběč kovů

11

222

přijat

Obráběč kovů

12

223

přijat

Obráběč kovů

13

230

přijat

Obráběč kovů

14

218

přijat

Obráběč kovů

15

212

přijat

Strojní mechanik

16

226

přijat

Obráběč kovů

17

229

přijat

Obráběč kovů

18

202

přijat

Strojní mechanik

19

221

přijat

Obráběč kovů

20

228

přijat

Obráběč kovů

21

205

přijat

Strojní mechanik

22

201

přijat

Strojní mechanik

23

213

přijat

Strojní mechanik

24

215

přijat

Strojní mechanik

25

209

nepřijat

Strojní mechanik

26

208

nepřijat

Strojní mechanik

27

203

nepřijat

Strojní mechanik

28

206

nepřijat

Strojní mechanik

29

232

nepřijat

Obráběč kovů

30

217

nepřijat

Obráběč kovů

31

216

nepřijat

Strojní mechanik

32

231

nepřijat

Obráběč kovů

Zahájení přijímacích zkoušek se koná 13. dubna 2022 v 8:00 hodin v učebně č. 128 Centra bakalářských studií (Ukrajinská 453, Litvínov). Budova se nachází naproti Schole Humanitas, přes silnici v blízkosti plaveckého bazénu.

Školní jídelna Scholy Humanitas nabízí 13. 4. 2022 rodičům i jejich dětem možnost stravování. Případní zájemci si mohou objednat stravu do pondělí 11. 4. 2022 do 12:00, buď telefonicky na č. 773 769 495 nebo emailem na hola@humanitas.cz. Cena jednoho oběda je 70,- Kč. Platbu lze provést v den přijímacích zkoušek v kanceláři vedoucí ŠJ, kde obdržíte po zaplacení stravenku.

Zahájení přijímacích zkoušek se koná 12. dubna 2022 v 8:00 hodin v učebně č. 128 Centra bakalářských studií (Ukrajinská 453, Litvínov). Budova se nachází naproti Schole Humanitas, přes silnici v blízkosti plaveckého bazénu.

Školní jídelna Scholy Humanitas nabízí 12. 4. 2022 rodičům i jejich dětem možnost stravování. Případní zájemci si mohou objednat stravu do pondělí 11. 4. 2022 do 12:00, buď telefonicky na č. 773 769 495 nebo emailem na hola@humanitas.cz. Cena jednoho oběda je 70,- Kč. Platbu lze provést v den přijímacích zkoušek v kanceláři vedoucí ŠJ, kde obdržíte po zaplacení stravenku.

Informace k přijímacímu řízení pro maturitní obor

Informační dopis spolu s pozvánkou na konání jednotné přijímací zkoušky byly rozeslány 18.3.2022 v elektronické podobě na adresy zákonných zástupců a v písemné podobě, doporučenou poštou, na kontaktní adresy uchazečů.

Informace k přijímacímu řízení pro učební obory

Informační dopis upřesňující další kroky spojené s příjetím na učební obory vzdělávání bude rozeslán 29.3.2022 v elektronické podobě na adresy zákonných zástupců a v písemné podobě, doporučenou poštou, na kontaktní adresy uchazečů.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Přihláška na SŠ s růžovým podkresem je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška.

Adresa pro zaslání přihlášky ke studiu

 • SPŠ Litvínov, Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov
Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

PF 2022

Do nového roku přejeme hodně zdraví a klidu, ať již v profesním či osobním životě.

Učebnice a pomůcky poskytne škola zdarma

Škola žákům poskytne učebnice a pomůcky pro výuku, odborný výcvik a praxi ZDARMA.

Připravujeme stipendijní program

Chceme podporovat žáky s dobrými studijními výsledky, s dobrými výsledky na odborných praxích nebo třeba za vzájemnou dobrou spolupráci při školních nebo mimoškolních aktivitách. Má jít o finanční nebo i materiální podporu, která pomůže žákům při výuce, při zajištění kvalitních pomůcek pro studium nebo praxi, která bude odměnou za jejich dobré výsledky nebo úspěchy.

Školné je v SPŠ Litvínov nulové

V naší škole se NEBUDE platit školné, tedy měsíční poplatek spojený se studiem ve škole. Je to rozhodnutí majitele školy a stojí na rozvaze financování školy, za kterou stojí skupina společností v rámci holdingu Strojírny.

‼VÁNOČNÍ SOUTĚŽ‼
Vyfoťte se u nějaké naší reklamní plochy v Mostě nebo v Litvínově. Následně fotku nahrajte na facebook nebo instagram pouze pod soutěžní příspěvek.
Své soutěžní fotografie zasílejte nejpozději do neděle 2. 1. 2022. Losování 1️⃣0️⃣ výherců proběhne v týdnu od 3. 1. 2022. Vylosovaní výherci získají poukaz na 500 Kč do restaurace OSSEGG v Praze na Vinohradech.

Společnost Strojírna Litvínov otevře příští rok v září v Litvínově vlastní novou střední průmyslovou školu. O jejím zaměření a dalších otázkách jsme hovořili s jejím ředitelem Michalem Tarantem.

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/usti/strojirna-litvinov-si-vychova-vlastni-odborniky.A211118_132404_usti-sdeleni_hradr

Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Žatec

Obchodní akademie a střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

budova Svatopluka Čecha 1180, Žatec

čtvrtek 25. 11. 2021 - 10:00 - 16:00 h.

Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří. Těšíme se na Vás od 9:00 do 17:00 v budově Centra bakalářských studií v ulici Ukrajinská 453, Litvínov.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Chomutov

Městská sportovní hala Chomutov

Mánesova 4980, Chomutov

úterý 9. 11. 2021 13:00 - 17:00 h.

středa 10. 11. 2021 8:00 - 16:00 h.

Vzdělávání 2022 - výstava SŠ Chomutov

Městská sportovní hala Chomutov

Mánesova 4980, Chomutov

úterý 9. 11. 2021 13:00 - 17:00 h.

středa 10. 11. 2021 8:00 - 16:00 h.

Sokrates 2021 - výstava SŠ Most

Sportovní hala Most

tř. Budovatelů 112/7, Most

Neděle 7. 11. 2021 12:00 - 17:00 h.

Pondělí 8. 11. 2021 9:00 - 16:00 h.

Sokrates 2021 - výstava SŠ Most

Sportovní hala Most

tř. Budovatelů 112/7, Most

Neděle 7. 11. 2021 12:00 - 17:00 h.

Pondělí 8. 11. 2021 9:00 - 16:00 h.

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ředitel Střední průmyslové školy Strojírna Litvínov, spol. s r.o. vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 do těchto oborů:

4 leté obory, celkový počet otevíraných tříd: 1

 • 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění
 • denní studium, ukončeno maturitní zkouškou, počet přijímaných žáků: 20

3 leté obory, celkový počet otevíraných tříd: 1

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • denní studium, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem, počet přijímaných žáků: 20

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na přihlášku vyplní až dvě školy. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné. Dvě samostatné přihlášky ke vzdělávání podává uchazeč i tehdy, když oba zvolené obory jsou na stejné škole. Přihláška ke vzdělávání musí být řádně vyplněná a podepsaná uchazečem a zákonným zástupcem. Podrobnější informace nalezente také na této stránce.

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání. Na druhé straně musí být uvedena klasifikace z posledních dvou ročníků vzdělávání v základní škole. Správnost údajů musí být potvrzena základní školou. Všechny podpisy musejí být na přihláškách ke studiu v originálech.

Písemné přihlášky do všech oborů studia se přijímají do 1. března 2022.

Formulář přihlášky obdrží žáci v základní škole, kterou navštěvují, popř. je ke stažení na webových stránkách SPŠ Litvínov – www.spslitvinov.cz

Přijímací řízení, pro maturitní obor, se uskuteční 12. 4. (1.kolo) a 13. 4. (2.kolo) 2022.

Podrobnější informace v přioženém dokumentu.

Ing. Michal Tarant

ředitel školy

Kriteria_PR_2022-23.pdf

 

Šance 2021 - výstava SŠ Teplice

Dům kultury Teplice

U Zámku 525/1, Teplice

neděle 10. 10. 2021 12:00 - 16:00 h.

pondělí 11. 10. 2021 9:00 - 16:00 h.

Šance 2021 - výstava SŠ Teplice

Dům kultury Teplice

U Zámku 525/1, Teplice

neděle 10. 10. 2021 12:00 - 16:00 h.

pondělí 11. 10. 2021 9:00 - 16:00 h.

Společnost Strojírna Litvínov, spol. s r.o., která se zabývá celou řadou činností v oboru strojírenství, otevře ve městě novou průmyslovku. Důvodem pro realizaci ambiciózního záměru je reakce na nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Tento stav přináší množství potíží ve výrobním procesu firem v našem regionu.

V Litvínově se tak, po zápisu záměru vzniku nové školy ze strany Ministerstva školství, otevře nová střední škola, jež si klade za cíl stát se atraktivní střední školou, jež bude poskytovat moderní zázemí pro žáky v podobě vybavených technických dílen s moderní technikou, která je aktuálně využívána ve výrobních strojírenských provozech a s moderním zařízením.

Prioritou školy bude kvalita odborné výuky, která je garantem budoucího úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Proto společnost Strojírna Litvínov, spol. s r.o. i ve spolupráci s dalšími strojírenskými podniky v regionu, poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami, o kterou bude škola usilovat a se kterými již nyní navazuje úzkou spolupráci. Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem školy bude kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí.

Škola bude otevřena pro všechny žáky, kteří splní vstupní požadavky. Kromě obecné podmínky úspěšného dokončení základní školy bude při přijímacím řízení ověřována úroveň znalostí a zejména zájem o studium a daný obor. Škola spolu s firmou zajistí pro žáky nadstandardní podmínky ke studiu, bude však od svých žáků vyžadovat odpovídající výsledky.

Založení vlastní školy je součástí dlouhodobé strategie společnosti Strojírna Litvínov, spol. s r.o., která počítá s tím, že absolventi školy budou v budoucnu tvořit převažující část zaměstnanců firmy, zajistí další rozvoj firmy a tím i perspektivu svého růstu. Existence školy v regionu působení nebude přínosem pouze pro vlastní společnost, uplatnění absolventů školy se očekává i v dalších společnostech působících v oboru v celém širším regionu.

Nová škola by měla mít v každém ročníku jednu třídu maturitního oboru ve studijním programu Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění o 20 žácích ve třídě a jednu víceoborovou třídu o 20 žácích dvou učebních oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik. V každém ročníku bude studovat maximálně 40 žáků. Zamýšlená celková cílová kapacita školy je 160 žáků. První žáky by měla škola přijmout od školního roku 2021/2022.

V současné době je smluvně zajištěné využívání prostorů pro teoretickou výuku v Centru bakalářských studií při Schole Humanitas v Litvínově, které vyhovují všem požadavkům na provoz školy a využívání prostorů pro teoretickou výuku. Nicméně již nyní můžeme potvrdit, že výuka bude zahájena ve vlastních, nově zrekonstruovaných prostorách v Čapkově ulici. Praktická výuka bude realizována ve vlastních prostorách společnosti Strojírna Litvínov, spol. s r.o., které budou pro tyto potřeby upraveny. Společnost strojírna vynaloží prostředky pro vybavení potřebných učeben materiálním i strojním zařízením, zázemím pro žáky, aj. V budoucnu má společnost v plánu postavit samostatnou halu určenou pro praktickou výuku žáků v odborném výcviku. Významnou přidanou hodnotou školy bude materiální a přístrojové vybavení a zázemí pro odbornou výuku.

Ing. Michal Tarant, ředitel školy

S společnosti Strojírna Litvínově, s. r. o.

 • Společnost Strojírna Litvínov, s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. V roce 2008 zahájila společnost činnost v divizi výroby aerodynamických tunelů. Vyvíjí a dodává technologie pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 pak zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář. Společnost Strojírna Litvínov dále provádí montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovuje projektovou i výrobní dokumentaci.
 • Strojírna Litvínov chce udržet své postavení na trhu. Každoročně investuje desítky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie pak kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří, obsluhují a využívají. A takových je na trhu práce nedostatek.
 • Společnost Strojírna Litvínov usiluje o založení a provozování školy, který bude zaměřena na strojírenství a bude pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu.
 • Strojírna Litvínov jakožto firma s dlouholetou praxí rozšiřuje tímto záměrem portfolio svých služeb a chce se tak postarat o zajištění zaměstnanosti a gramotnosti ve svém městě a zvýšení procenta kvalifikovaných pracovníků.
TZ_SPSLTV_25.6.2020.pdf

 

Představení záměru vzniku školy

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhne v sídle společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o., neformální setkání představitelů měst, novinářů a medií.

V rámci setkání bude představen nový projekt společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o., a to vybudování a plánované zahájení provozu nové Střední průmyslové školy Strojírna Litvínov, spol. s r.o. Součástí programu bude volná diskuze, raut, ochutnávka piv pivovaru OSSEGG Praha a na závěr setkání je připraveno malé překvapení pro účastníky. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

POZVÁNKA.pdf

 

Záměr byl podpořen! V Litvínově tak vznikne nová střední průmyslová škola

Společnost Strojírna Litvínov, která se zabývá celou řadou činností v oboru strojírenství, otevře ve městě novou průmyslovku. Důvodem pro realizaci ambiciózního záměru je reakce na nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Tento stav přináší množství potíží ve výrobním procesu firem v našem regionu.

V Litvínově se tak, po zápisu záměru vzniku nové školy ze strany Ministerstva školství, otevře nová střední škola, jež si klade za cíl stát se atraktivní střední školou, jež bude poskytovat moderní zázemí pro žáky v podobě vybavených technických dílen s moderní technikou, která je aktuálně využívána ve výrobních strojírenských provozech a s moderním zařízením.

Škola a tým, který za jejím vznikem stojí, bude mít nyní rok na to, aby připravil vše potřebné. První žáky by měla škola přijmout od školního roku 2021/2022. Nabízet bude čtyřletý maturitní obor strojírenství a tříleté učební obory obráběč kovů a strojní mechanik.

Společnost Strojírna Litvínov chce otevřít novou střední průmyslovou školu v Litvínově

Nová střední škola zřejmě vznikne na Mostecku v Litvínově. Společnost Strojírna Litvínov, která se zabývá celou řadou činností, hodlá ve městě otevřít svou průmyslovku. Prostory i personál už si zajistila, teď čeká na rozhodnutí ministerstva. Projektová žádost, spolu s potřebnou dokumentací, je nyní hodnocena v rámci přípravného řízení na Ministerstvu školství. Záměr vzalo na vědomí Město Litvínov a podpořil Ústecký kraj.

O záměru informovala MF Dnes 21.4.2020 v tomto článku

Nová škola by měla mít v každém ročníku jednu třídu maturitního oboru ve studijním programu 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění o 20 žácích ve třídě a jednu víceoborovou třídu o 20 žácích dvou učebních oborů 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik.  V ročníku by tedy studovalo maximálně 40 žáků (20 v oboru maturitním a 20 v učebním oboru). Zamýšlená celková cílová kapacita školy je 160 žáků.

Clanek_MFDnes_21.4.2020.JPG