Škola je součástí silné strojírenské skupiny

Škola je součástí silné strojírenské skupiny

Společnost Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. V roce 2008 zahájila společnost činnost v divizi výroby aerodynamických tunelů. Vyvíjí a dodává technologie pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 pak zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář. Společnost Strojírna Litvínov dále provádí montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovuje projektovou i výrobní dokumentaci.

Strojírna Litvínov chce udržet své postavení na trhu. Každoročně investuje desítky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie pak kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří, obsluhují a využívají. A právě pro takové vzniká v Litvínově nová střední škola.

Kvalita výuky a odborných praxí je prioritou školy

Kvalita výuky a odborných praxí je prioritou školy

Nová soukromá střední průmyslová škola v Litvínově bude zaměřena na strojírenství a bude pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu.

Prioritou školy je kvalita výuky, která garantuje budoucí úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Strojírna Litvínov poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik, který bude probíhat v reálném prostředí s využitím moderních postupů a přístrojového vybaveníMenší počet žáků školy ve třídách umožní kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a získané technické kompetence.

Ve výuce budou využívány prvky projektové výuky vedoucí k samostatnosti a nutnosti rozvoje kritického myšlení. V rámci mezinárodních projektů budou moci žáci absolvovat zahraniční praxe a stáže (např. v Německu, Finsku). Výuka ICT, jazyků, matematiky i odborných předmětů (např. CNC programování, strojírenské konstrukce, aj.) bude probíhat v moderně vybavených a zařízených učebnách.

Škola postupně navazuje spolupráci s dalšími strojírenskými podniky a firmami v regionu a vědeckými pracovišti a institucemi v ČR i v zahraničí.

Vize školy

Vize školy

Škola usiluje o:

  • Podporu mladých lidí při výběru technického zaměření studia s velkou perspektivou budoucího uplatnění.
  • Motivaci žáků k dobrým studijním výsledkům pomocí benefitního programu (kompletní vybavení pro odbornou praxi/výcvik, finanční podpora žáka při mimoškolních akcích/exkurzích/výletech/kurzech, zajištění praxí apod.).
  • Kvalitní výuku odpovídající současným trendům a proměnám oboru v souvislosti s příchodem Průmyslu 4.0
  • Výchovu absolventů, kteří zůstanou v regionu a budou mít zajištěnou vysoce odbornou a dobře hodnocenou práci. 
  • Osobnostní růst žáků, kteří přijímají zodpovědnost za svůj život, budou na sobě pracovat, naučí se rozhodovat o sobě samém a přijímat následky svého jednání.
  • Kvalitní spolupráci se zákonnými zástupci/rodiči žáků.
  • Podporu a rozvoj otevřených vztahů založených na vzájemné důvěře a respektu, a to mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu.
  • Budování partnerské sítě s firmami z regionu i mimo něj a podporu vzájemných vztahů vůči žákovi a jeho praxi.
  • Spolupráci s městem i krajem.