Informace k přijímacímu řízení

ŠKOLA PŘIJME VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 CELKEM 40 ŽÁKŮ

Bližší informace budou zveřejněny v průběhu měsíce října 2023.