Aktuality

Máme ještě 4 volná místa. Pokud máte zájem o studiu na naší škole, neváhejte!

Druhé kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech

Adresa pro zaslání přihlášky do 2. kola

  • SPŠ Litvínov, Ukrajinská 453436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

  • Poslední den pro příjem přihlášek ve 2. kole je 25. 5. 2022

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

V tomto dokumentu nebo na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v maturitním oboru. Tedy ve čtyřletém oboru, denní formy vzdělávání, Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznam přijatých uchazečů dle ev. čísla přihlášky

p.č.

evidenční číslo přihlášky

ROZHODNUTÍ

1

122

přijat

2

112

přijat

3

123

přijat

4

111

přijat

5

117

přijat

6

128

přijat

7

109

přijat

8

118

přijat

9

129

přijat

10

104

přijat

11

106

přijat

12

101

přijat

13

116

přijat

14

127

přijat

15

110

přijat

16

105

přijat

17

114

přijat

18

115

přijat

19

119

přijat

20

121

přijat

21

125

přijat

22

113

přijat

23

103

přijat

24

108

přijat

25

124

nepřijat

26

102

nepřijat

27

126

nepřijat

28

120

nepřijat

29

107

*poznámka

*uchazeč 107 nemá ukončené přijímací řízení a bude konat přijímací řízení v náhradním termínu 10.května

V tomto dokumentu nebo na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech. Tedy ve tříletých oborech, denní formy vzdělávání, Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznam přijatých uchazečů dle ev. čísla přihlášky

p.č

evidenční číslo přihlášky

výsledek přijímacího řízení

zvolený obor vzdělávání

1

211

přijat

Strojní mechanik

2

225

přijat

Obráběč kovů

3

207

přijat

Strojní mechanik

4

227

přijat

Obráběč kovů

5

204

přijat

Strojní mechanik

6

224

přijat

Obráběč kovů

7

233

přijat

Obráběč kovů

8

210

přijat

Strojní mechanik

9

214

přijat

Strojní mechanik

10

220

přijat

Obráběč kovů

11

222

přijat

Obráběč kovů

12

223

přijat

Obráběč kovů

13

230

přijat

Obráběč kovů

14

218

přijat

Obráběč kovů

15

212

přijat

Strojní mechanik

16

226

přijat

Obráběč kovů

17

229

přijat

Obráběč kovů

18

202

přijat

Strojní mechanik

19

221

přijat

Obráběč kovů

20

228

přijat

Obráběč kovů

21

205

přijat

Strojní mechanik

22

201

přijat

Strojní mechanik

23

213

přijat

Strojní mechanik

24

215

přijat

Strojní mechanik

25

209

nepřijat

Strojní mechanik

26

208

nepřijat

Strojní mechanik

27

203

nepřijat

Strojní mechanik

28

206

nepřijat

Strojní mechanik

29

232

nepřijat

Obráběč kovů

30

217

nepřijat

Obráběč kovů

31

216

nepřijat

Strojní mechanik

32

231

nepřijat

Obráběč kovů

Kalendář školy