Aktuality

Vážení zákonní zástupci;

ve čtvrtek 6. 6. 2024 se uskuteční informační schůzky, na kterých vám představíme učební plán pro žáky prvních ročníků na školní rok 2024/2025 a nejdůležitější informace o škole.

Harmonogram informačních schůzek je následující:

  • od 17:00 hodin setkání se zákonnými zástupci žáků třídy oboru "Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění"
  • od 17:45 hodin setkání se zákonnými zástupci žáků třídy oborů "Obráběč kovů" a "Strojní mechanik"

Místo: ul. Čapkova 2137; 2.NP; Litvínov

Na viděnou.

S úctou

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy

Vážení uchazeči,

od 21.05.2024 bude v DiPSy spuštěno přihlašování na druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oboru: 23-41-M/01; Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění.

Termín pro podání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy je stanoven do 24. května 2024.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. Zároveň platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

  • 4letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění; 6 žáků

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy

Organizace přijímacího řízení pro šk. r. 2024-2025 4leté studium; 2. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - OBRÁBĚČ KOVŮ; 1. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - STROJNÍ MECHANIK; 1. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - STROJÍRENSTVÍ; 1. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek - tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy. Výsledky budou zároveň zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole (vstup do budovy - hlavní vchodové dveře) na adrese Čapkova 2137, Litvínov a na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě škola nevyhotovuje a nezasílá.

Ve čtvrtek 18. 4. navštívili všichni naši žáci mostecké divadlo, konkrétně představení Sluha dvou pánů. Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino. A právě postava Truffaldina je příčina toho, že Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším Goldoniho dramatickým dílům.

Fotografie: ZDE

Třída 2.U se zúčastnila exkurze v závodu ORLEN Unipetrol Litvínov - Záluží.

Ve výcvikovém centru se žáci seznámili s armaturami i potrubím. Viděli na vlastní oči část problematiky montáže i demontáže armatur v chemickém závodě a sami si vyzkoušeli některé prvky demontovat a opět sestavit.

Děkujeme za tuto příležitost praktické ukázky pro naše žáky.

Fotogalerie: ZDE

V pátek 12. 4. se vydali žáci tříd 1.M, 1.O a 2.U na exkurzi do chomutovského Železničního depozitáře Národního technického muzea na historické vlaky (parní, elektrické i naftové).

Fotogalerie: ZDE

Aktuality a akce školy