Aktuality

Všichni naši učitelé odborných předmětů a odborného výcviku/praxe vyrazili (ve dvou dnech) na seminář do firmy Misan v Lysé nad Labem.

Během semináře se dozvěděli spoustu zajímavých informací a jsme rádi, že mají chuť objevovat novinky v oblasti CNC obrábění a předávat je dále našim žákům.

Poprvé za historii společnosti Misan s. r. o. proběhl odborný seminář s tradičním tuzemským výrobcem řezných nástrojů firmou Dormer Pramet s. r. o. 

Akce byla nazvaná „Inspirativní obrábění“ a pořádaná ve dnech 29. a 30. 5. 2024 v areálu Misan s.r.o. v Lysé nad Labem.

Účastníci v dopolední (přednáškové) části získali poznatky a inspirativní příklady nasazení nejmodernějších obráběcích strojů a řezných nástrojů.

V odpolední (praktické) části viděli zajímavé ukázky ze širokého sortimentu Dormer Pramet aplikované na japonských strojích Okuma a Brother přímo v předváděcí hale Misan s. r. o.

Fotogalerie: ZDE

V minulém týdnu jsme měli ve škole návštěvu v podobě severočeského spisovatele pana Jiřího Švejdy.

Besedoval se žáky maturitních oborů - 1.M a 2. M, do debaty se velmi přínosně zapojili jak žáci, tak i náš kolega pan Verbíř.

Děkujeme panu Švejdovi za přijetí pozvání a krásně připravenou besedu.

Fotogalerie: ZDE

Vážení zákonní zástupci;

ve čtvrtek 6. 6. 2024 se uskuteční informační schůzky, na kterých vám představíme učební plán pro žáky prvních ročníků na školní rok 2024/2025 a nejdůležitější informace o škole.

Harmonogram informačních schůzek je následující:

  • od 17:00 hodin setkání se zákonnými zástupci žáků třídy oboru "Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění"
  • od 17:45 hodin setkání se zákonnými zástupci žáků třídy oborů "Obráběč kovů" a "Strojní mechanik"

Místo: ul. Čapkova 2137; 2.NP; Litvínov

Na viděnou.

S úctou

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy

Vážení uchazeči,

od 21.05.2024 bude v DiPSy spuštěno přihlašování na druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oboru: 23-41-M/01; Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění.

Termín pro podání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy je stanoven do 24. května 2024.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. Zároveň platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

  • 4letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění; 6 žáků

Mgr. Daniel Urik v. r.

ředitel školy

Organizace přijímacího řízení pro šk. r. 2024-2025 4leté studium; 2. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - OBRÁBĚČ KOVŮ; 1. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - STROJNÍ MECHANIK; 1. kolo.pdf

 

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.

Gratulujeme.

Výsledek PZ 2024 obor - STROJÍRENSTVÍ; 1. kolo.pdf

 

Pokud chodíte kolem naší školy, tak jste si mohli všimnout, že nám prozatím chybí plot. Starý a rozbitý jsme demontovali a aktuálně pracujeme na přípravě nového plotu. A co je nejlepší, tak na tom novém pracují i naši žáci, kterým to přinese mnoho nových zkušeností a hlavně se pak mohou chlubit svou prací! Těšíme se, až bude plot hotový!

Fotogalerie: ZDE

V pátek navštívili žáci 1.S v rámci exkurze Podkrušnohorském technickém muzeu v Záluží, kde se seznámili s historií hlubinné i povrchové těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, nebo s technikou práce v dolech od konce 19. století až po současnost.

Fotogalerie: ZDE

Aktuality a akce školy