Aktuality

Více informací viz příloha.

Volno ŘŠ.pdf

 

Vážení zájemci o studium; vážení zákonní zástupci; vážení rodiče,

srdečně vás všechny zveme do prostor naší školy, a to v úterý 28. 11. 2023 v čase od 9 do 17 hodin v ul. Čapkova 2137 v Litvínově.

Můžete si prohlédnout zázemí školní budovy, seznámit se s výhledem do budoucna a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Budeme se těšit na viděnou.

V rámci spolupráce s Okresní hospodářskou komorou Most prezentujeme naši školu na veletrhu vzdělávání okresu Most. Zastavte se a zeptejte se na to, co vás zajímá.

Diskuse s diplomatem

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR jsme pořádali odbornou debatu pro druhé ročníky z oblasti politologie, práva a mezinárodních vztahů.

Hlavním tématem byla „Diplomatická kariéra a práce na MZV.“ V roli přednášejícího vystoupil pan velvyslanec Vít Korselt. V rámci diplomatického kvízu si žáci zasoutěžili také o hlavní cenu, a to návštěvu Černínského paláce a osobní setkání s panem ministrem Janem Lipavským na jaře 2024.

Odkaz na síť X MZV ČR

Odkaz na FB MZV ČR

Odkaz na IG MZV ČR

"Když se řekne Terezín, vybaví si téměř každý Malou pevnost, což byla nacistická pobočka pražského gestapa, kam byli směřováni političtí vězni. Jen málokdo ale ví, dovolím si dokonce říct, že mnozí lidé ani netuší, že hlavní tragédie se neodehrála právě zde, ale jen několik kroků odtud – v samotném městě, kde bylo shromážděno v jednu dobu až 60 tisíc lidí, kteří byli nuceni žít v otřesných a pro nás zcela nepředstavitelných podmínkách." (Lukáš Lev)

Žáci prvních ročníků se zúčastnili historické exkurze do Malé pevnosti i samotného města Terezína, a to včetně odborného výkladu. 

ŠANCE 2023 - prezentace školy v Teplicích

Regionální veletrh středního vzdělávání Šance 2023 probíhá v neděli 15. října a v pondělí 16. října v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Akce je určená především deváťákům a jejich zákonným zástupcům - obě skupiny mají možnost seznámit se s obory naší školy a potkat se s pedagogy a žáky. 

Naši žáci se napříč všemi ročníky zúčastnili mezinárodního strojírenského veletrhu 2023 v Brně. Jedná se o nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Organizace školního roku 2023/2024:

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 

Vysvědčení (výpis) s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 4. – 10. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024; 29. března Velký pátek; pondělí velikonoční 1. 4. 2023. Vyučování začne v úterý 2. dubna 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (TSCH) A INFORMAČNÍ ODPOLEDNE (IO) PRO ZZ/RODIČE ŽÁKŮ

 1. TSCH; 25. 9. 2023 od 17 hod.
 2. TSCH; 21. 11. 2023 od 17 hod. a IO; 17:30 – 18:30
 3. TSCH; 11. 4. 2024 od 17 hod. a IO; 17:30 – 18:30

 

PDG. RADY ve školním roce 2023/2024

 • 1.9.2023 od 09:30 hod.
 • 21.11.2023 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 20. 11. 2023 do 14 hod.)
 • 25.1.2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 24. 1. 2024 do 14 hod.)
 • 25.4.2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 10. 4. 2024 do 14 hod.)
 • 25.6.2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 21. 6. 2024 do 14 hod.)

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 9.11.2023
 • 28.11.2023
 • 13.12.2023
 • 11.1.2024
Nový vestibul budovy

Vestibul školy se krásně proměnil - tímto děkujeme Filipu Ungrovi za dílo "Vitruviánského muže jinak".

Aktuality a akce školy