Aktuality

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 v maturitním oboru a učebním oboru obráběč kovů.

Adresa pro zaslání přihlášky do 2. kola

  • SPŠ Litvínov, Ukrajinská 453436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

  • Poslední den pro příjem přihlášek ve 2. kole je 2. 6. 2022

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

  • Dokument vyhlášení 2. kola: zde
  • pro maturitní obor Strojírenství - kostrukce strojů, technologie obrábění: zde
  • pro učební obor Obráběč kovů: zde

V těchto dnech vrcholí přijímací řízení na střední školy po celé republice. Nová průmyslovka, která v Litvínově působí teprve od září 2022, přijala přihlášky celkem od 78 uchazečů. Od září 2023 se tak podaří otevřít celkem 3 třídy prvních ročníků. A to v maturitním oboru Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění a dvě třídy učebních oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik.

V minulém týdnu absolvovalo svůj test z českého jazyka a matematiky, v rámci jednotné přijímací zkoušky, více než pětadvacet zájemců o maturitní obor. V tomto týdnu v pondělí a úterý se ve škole sešlo více než padesát uchazečů o učební obory – strojní mechanik, obráběč kovů. V malých skupinách probíhal rozhovor a setkání s cílem vzájemného poznání. Zřizovatele školy zajímalo například, odkud se kdo hlásí, z jaké školy, jaké má zájmy, koníčky ve volném čase, vztah ke zvolenému oboru...
„A máme radost! Do školy se hlásí šikovní zájemci, se zájmem o obor především z regionu litvínovska a jeho okolí, s mnohdy zkušeností z rodiny, kdy mají doma dílny a běžně si provádí drobné opravy. Jde o zájemce se širokým spektrem zájmů v oblasti sportu a spolkových činností. Oceňujeme otevřené jednání a s většinou uchazečů se těšíme na zahájení školního roku,“ popsal své dojmy ředitel školy Michal Tarant.

Nová škola v Litvínově je zaměřena na strojírenství a technické vzdělávání. Škola je pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu Strojírnou Litvínov. Její prioritou je kvalita výuky garantující budoucí úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Zřizovatel školy, tedy společnost Strojírna Litvínov, poskytl specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí potřebné zázemí pro odbornou praxi a výcvik v dalších letech, jenž bude probíhat v reálném prostředí s využitím moderních postupů a přístrojového vybavení.

Prioritou nové školy je především kvalita odborné výuky a její bezprostřední propojení s praxí v reálném prostředí. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami, o kterou bude škola usilovat, a se kterými již nyní navazuje úzkou spolupráci. Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem školy je kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí.

V těchto dnech také vrcholí přípravy k rekonstrukci nové budovy školy, která vznikne namísto bývalé školky v ulici Čapkova v Litvínově. Současní žáci prvních ročníků participují na přípravných pracích. A to ať v podobě vyklízení a drobných činnostech v novém objektu budoucí školy nebo na přípravných pracích v dílnách školy v areálu Strojírny. Cílem je zapojit žáky do procesu rekonstrukce, umožnit jim podílet se pod dohledem mistrů odborného výcviku na drobných opravách a vybudovat si tak vztah k novému prostoru.

V závěru školního roku a během letních prázdnin dojde pak postupně k zakoupení potřebného vybavení a pomůcek, přístrojového vybavení a nářadí do dílen v areálu společnosti Strojírna Litvínov, kde mají žáci své zázemí v rámci odborného výcviku a také učeben v nové budově. Dovybaveno bude také, v souvislosti s přijetím dalších žáků do prvních ročníků, zázemí v podobě šaten, denních místností a učebny v dílnách. To vše tak, aby od září 2023 mohla být zahájena výuka celkem 5 tříd zatím zcela nových oborů vzdělávání v Litvínově.

Přestože je nová škola soukromým subjektem, je školné v tuto chvíli nulové. Pro žáky škola a její partneři zajišťují všechny potřebné pomůcky, jako jsou učebnice, materiál, software, které ke studiu budou potřebovat, zdarma.

V pátek naši žáci navštívili Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. Přinášíme par fotografií, je to tam opravdu pěkné a můžeme jen doporučit.

Výroba nožů od vlastního návrhu, orýsování, přes řezání, vrtání a broušení, slícování s dřevěnou rukojetí a nýtování. To vše práce našich žáků v rámci praxí!

V rámci tělocviku jsme dnes navštívili @bulldoggym.most. Skvěle jsme si zacvičili. Hlavní náplní byl závod ve veslování na 2000m, který o parník vyhrál Dan Janovský. Všem zúčasněným moc děkujeme za účast!

Zavítali jsme do Mobilní laboratoře Škoda EDU.Lab. Ta vznikla jako unikátní projekt společnosti Škoda Auto pro podporu technického vzdělávání mezi žáky základních a středních škol. Cílem projektu je ukázat žákům moderní technologie a nadchnout je pro studium techniky na středních a vysokých školách.

V tomto dokumentu naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 v maturitním oboru. Tedy ve čtyřletém oboru, denní formy vzdělávání, Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznamy přijatých uchazečů jsou seřazeny podle ev. čísla přihlášky, které jste obdrželi v zaslaném dopise po přijetí přihlášky. Pokud neznáte své evidenční číslo, zavolejte na sekretariát školy: 603 757 701

Na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 v učebních oborech. Tedy ve tříletých oborech, denní formy vzdělávání, Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznamy přijatých uchazečů jsou seřazeny podle ev. čísla přihlášky, které jste obdrželi v zaslaném dopise po přijetí přihlášky. Pokud neznáte své evidenční číslo, zavolejte na sekretariát školy: 603 757 701

Žáci byli včera v rámci praxe plně vytíženi zadanou prací i činností pro firmu v souvislosti s renovací skříní na nářadí a pomůcek pro výuku.

V pátek byla zahájena práce na rekonstrukci naší budoucí školy! Těšíme se!

Aktuality a akce školy