Aktuality

V úterý nešel v dílnách proud. Vyrazili jsme tedy do Podkrušnohorského technického muzea. Vidět dávnou historii i blízkou minulost z pohledu strojů a zařízení využívaných k důlní těžbě stálo za to!

V pondělí 19.9.2022 jsme zahájili odborný výcvik žáků třídy 1U v hale B4 společnosti Strojírna Litvínov.

Naši žáci z třídy 1M byli ve čtvrtek v Praze na akci TERIBEAR. Na této sportovně charitativní akci jsme dohromady uběhli 84,5 km. Za každý kilometr, který kluci uběhli, darují organizátoři 25 Kč na různé charitativní projekty! Děkujeme klukům, ze takto pohybem pomáhali!

Připravujeme dílnu pro odborný výcvik. Ten bude probíhat v hale B4 spol. Strojírna Litvínov, která je zřizovatelem školy. Žáci budou mít k dispozici kvalitní vybavení v podobě potřebných pomůcek a zařízení, dále pak učebnu k zadávání a prezentaci práce a úkolů a denní místnost pro odpočinek a svačinu.

Od pondělí 5.9.2022 probíhal adaptační kurz v areálu kempu na Kamencovém jezeře. Postupně jsme měli možnost poznat své spolužáky ze třídy, učitele, či žáky jiných oborů. Počasí vyšlo na jedničku!

Po třech letech příprav zahájila v Litvínově své působení Střední průmyslová škola.

Litvínovská průmyslovka přijala bezmála sedmdesát přihlášek ke studiu. Lze tak potvrdit, že obory vzdělávání – tj. maturitní „Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění“ i obory učební - „Obráběč kovů“ a „Strojní mechanik“ v Litvínově táhnou a dokázaly oslovit. Do prvních ročníků nastoupí celkem 43 žáků.

Škola má v prvním školním roce dvě třídy. Třída maturitní má celkem 21 žáků, třídu učebních oborů bude navštěvovat 22 žáků. Škola zajistí kvalitní teoretickou výuku i praxi v oboru. A to nejenom ve Strojírně Litvínov, kde bude probíhat praktická část výuky, ale v budoucnu také v dalších společnostech, které působí v oboru, v našem regionu. Tím bude zajištěna všeobecná připravenost žáků na uplatnění v moderních společnostech, napříč různými obory. Žáci přijdou do styku s nejmodernějšími technologiemi, obráběcími či počítačově programovanými CNC stroji. Žáky škola provede postupně procesy digitalizace, automatizace a vzájemnou komunikací mezi jednotlivými částmi výroby, což je souhrnně označováno pojmem Průmysl 4.0, neboli čtvrtou průmyslovou revolucí.

"Absolventi školy, pokud budou manuálně zruční a mít zájem a chuť pracovat v oboru, nemusí mít strach o to, že by nenašli uplatnění. A to nejen ve Strojírně v Litvínově, ale i v dalším společnostech a podnicích v regionu." řekl Ing. Jan Špatka, který se za mateřskou společnost zúčastnit zahájení a pozdravil nové žáky školy. Současně jim popřál hodně zdaru při studiu a plno pěkných zážitků při akcích školy.

Během letních prázdnin došlo postupně k zakoupení potřebného vybavení a pomůcek, přístrojového vybavení a nářadí do dílen v areálu Strojírny a učeben v budově Centra bakalářských studií. Dovybaveno bylo také zázemí v podobě šaten, denních místností a učebny v dílnách. To vše tak, aby od září mohla být zahájen výuka nových oborů v Litvínově. Tu zajistí devítka pedagogů, z toho tři mistři odborného výcviku.

Na žáky čeká v prvních zářijových dnech pestrý program v podobě seznámení s novinkami ve výuce oproti základním školám. Na úvod je připraven adaptační kurz v areálu Kamencového jezera, připraveny jsou také tzv. třídnické dny. V polovině měsíce pak žáci nastoupí na své první praxe v dílnách v zázemí zřizovatele školy – spol. Strojírna v Litvínově. Během školního roku plánuje škola desítku exkurzí, návštěvu Strojírenského veletrhu v Brně, zapojení do projektů, lyžařský výcvik a další akce školy.

Adaptační kurz 2022 - Kamencové jezero 5. - 7. 9. 2022

V druhém týdnu vyrazíme na historicky první adaptační kurz naší školy. ???? Více informací obdrží žáci při zahájení školního roku! Informace, včetně přihlášky, naleznete také v příloze. 

Na trhu práce na Mostecku dlouhodobě chybí kvalifikovaní techničtí pracovníci. Jde hlavně o obráběče kovů, nástrojáře a další technické a strojní profese. Podle některých strojírenských firem střední školy a učiliště nedokáží absolventy na praxi dobře připravit.

Největší učiliště v Ústeckém kraji – střední škola technická v Mostě Velebudicích, ale tvrdí opak. Nedaleké litvínovské strojírny si přesto raději zřídily vlastní školu.

„Žáci, kteří aktuálně vystupují ze středních škol, nesplňují naše požadavky – nejsou tak odborně připravení, jak bychom od nich očekávali,“ konstatuje výrobní ředitel litvínovských strojíren Martin Kovařík.

... další podrobnosti v článku nebo v rozhlasové reportáži.

Setkání školního týmu

Již od čtvrtka 1.9. se budeme s našimi žáky potkávat ve škole, ale než k tomu dojde, dovolte nám představit “náš tým” již nyní, takto on-line. ???? Těšíme se na Vás! ???? A nejsme na fotce všichni, chybí tři kolegyně.

 

Zahájení školního roku - 1.9.2022 v 8:15

Tak ve čtvrtek 1.9.2022 se budeme těšit.

Sejdeme se k zahájení úplně prvního školního roku školy v 8:15 v aule Centra bakalářských studií při Schole Humanitas v 8:15. Kdo by nevěděl, jde o budovu s modrou střechou naproti areálu Scholy Humanitas, ul. Ukrajinská 453.

Aktuality a akce školy