Aktuality

Srdečně vás zveme na třídní schůzky, a to v pondělí 25. 9. 2023 od 17 hodin do budovy školy v Čapkově ulici - č. p. 2137 - v Litvínově.

Na viděnou.

Mgr. Daniel Urik; ředitel školy

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhlo v aule Scholy Humanitas, avšak od 5. 9. 2023 bude probíhat výuka již v nových prostorách SPŠ Litvínov v ul. Čapkova 2137. Do nového školního roku přejeme všem našim žákům, pedagogům a zaměstnancům hlavně spoustu zážitků, nadhledu, trpělivosti a spoustu školních a osobních úspěchů.

Mgr. Daniel Urik; ředitel školy

Včera, poslední den před vysvědčením, proběhl sportovní den na Benediktu. Všichni si skvěle zasportovali, užili si den, a dnes si již převzali vysvědčení a prázdniny mohou začít! ????☀️✌️

 

Sportovně-relaxační den včera měli žáci obou tříd, navštívili totiž Teplice, kde si zahráli bowling a zařádili na motokárách! ????✌️ Zážitků opět nespočet, zítra vysvědčení a pak hurá prázdniny!????

 

Třída maturitního ročníku 1M se v tomto týdnu vydala na výlet k jezeru Matylda, kde proběhla nejen koupačka, ale i rybaření a dokonce přespali… většina ve stanech, někteří dokonce pod širákem v hamace. V rámci rybaření se jim povedlo chytit pár krásných kousků, co myslíte?! ???????? Kluci si odvezli z této přespávačky spoustu zážitků! ✌️????

 

Školní rok se blíží pomalu ke svému konci, dnes navštívili žáci třídy 1U skládku odpadu Celio, Kluci se dozvěděli zajímavosti o recyklaci nebo ekologickém využití odpadu. Bylo to velmi zajímavé dopoledne. Do té doby jsme si mnozí nedokázali ani představit. Jak to na takové skládce a třídírně vypadá. ????

 

Dnes proběhla schůzka s rodiči budoucích prváků, děkujeme všem, že jste dorazili a již nyní se těšíme na začátek školního roku. A konečně budeme ve svém! Ale o tom až další příspěvek! ????????

 

Na této stránce naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 - v oborech denní formy vzdělávání - Strojní mechanik a Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

Seznamy přijatých uchazečů jsou seřazeny podle ev. čísla přihlášky, které jste obdrželi v zaslaném dopise po přijetí přihlášky. Pokud neznáte své evidenční číslo, zavolejte na sekretariát školy: 603 757 701

Aktuality a akce školy