Domov mládeže - Schola Humanitas

Škola nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, ale ve spolupráci se Scholou Humanitas nabízí tuto alternativu.

Domov mládeže je součástí SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholy Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov, jejímž zřizovatelem je město Litvínov. Činnost a provoz organizace se řídí zejména Vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

INFORMACE ZDE