Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Střední průmyslové školy Strojírna Litvínov spol s r. o. způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter. Zveřejněné dokumenty jsou současně také na stacionární úřední desce, která je umístěna ve vestibulu Střední průmyslové školy Strojírna Litvínov spol s r. o.; Čapkova 2137; Litvínov 436 01.