ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ing. et. Ing. Renata KOULOVÁ – výchovný poradce; r.koulova@spslitvinov.cz; tel.: 732 513 722

KONZULTAČNÍ HODINY: (středa 13:30 – 15:00; pátek 09:30 – 11:00)

Mgr. Eva PROKOPOVÁ – metodik prevence; e.prokopova@spslitvinov.cz