Projekty/dotace

Národní plán obnovy - 63 tis. Kč (z toho 20 tis. Kč na podporu prevence digitální propasti a 43 tis. Kč na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami); období: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023; WEBOVÉ STRÁNKY NPO; WEBOVÉ STRÁNKY DIGITALIZUJEME

OP-TAK; Spolupráce škol a firem

Národní plán obnovy - Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (Č. j.: MSMT-1179/2024-3); 3. kolo výzvy

Dotační program "Prevence rizikového chování 2024"; Adaptační pobyt nových žáků školy v roce 2024