O nás

Název školy: Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov spol. s r.o.

Adresa školy: Na Pavlu 2155, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Zřizovatel školy: Strojírna Litvínov

Právní forma školy: společnost s ručením omezeným

IČ: 087 61 141

REDIZO: 691 014 612

IZO: 181 118 891

Bankovní spojení: 1844608002/5500; Raiffeisenbank

Druhý bankovní účet SPŠ pro platby žáků (akce, exkurze apod.) je vedený pod číslem 1844608010/5500

Ředitel školy: Mgr. Daniel Urik

Zástupce ředitele školy: Mgr. Lukáš Mařík

Zařazení do sítě škol: 15. 2. 2021

Datová schránka: iwyjd5p

Telefon (sekretariát): +420 603 757 701

Telefon (ředitel): +420 734 650 705

Kontaktní e-mail: sekretariat@spslitvinov.cz; reditel@spslitvinov.cz

Webové stránky: www.spslitvinov.cz

Založení školy je součástí dlouhodobé strategie společnosti Strojírna Litvínov, která počítá s tím, že absolventi školy budou v budoucnu tvořit převažující část zaměstnanců firmy a zajistí tak její další rozvoj.

Existence školy v regionu není přínosem pouze pro vlastní společnost, ale uplatnění absolventů školy se očekává i v dalších společnostech působících v celém regionu potažmo kraje.