Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Zahájení Schola Humanitas – od 10 hodin

Ředitelské volno – dle §24 ŠZ/pátek 29. září/pátek 22. prosince 2023/20. června 2024/21. června 2024 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení (výpis) s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 4. – 10. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024; 29. března Velký pátek; pondělí velikonoční 1. 4. 2023. Vyučování začne v úterý 2. dubna 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (TSCH) A INFORMAČNÍ ODPOLEDNE (IO) PRO ZZ/RODIČE ŽÁKŮ

  • TSCH; 25. 9. 2023 od 17 hod.
  • TSCH; 21. 11. 2023 od 17 hod. a IO; 17:30 – 18:30
  • TSCH; 11. 4. 2024 od 17 hod. a IO; 17:30 – 18:30

 

PDG. RADY ve školním roce 2023/2024

  • 1. 9. 2023 od 09:30 hod.
  • 21.11.2023 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 20. 11. 2023 do 14 hod.)
  • 25. 1. 2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 24. 1. 2024 do 14 hod.)
  • 11. 4. 2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 10. 4. 2024 do 14 hod.)
  • 24. 6. 2024 od 14 hod. (ukončení klasifikace do 21. 6. 2024 do 14 hod.)