23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik

3leté učební obory