Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu je formulář sloužící k vyjádření vztahu žáka ke škole.

Vydává jej školské zařízení na základě žádosti žáka/zákonného zástupce.

Slouží jako doklad pro úřady, zaměstnavatele a další instituce.

Kontakty:

Mgr. Lukáš MAŘÍK – zástupce ředitele školy; l.marik@spslitvinov.cz

Veronika BARTKOVÁ – asistentka ředitele školy; tel.: 603 757 701; sekretariat@spslitvinov.cz