Dokumenty školy

Dokumenty spojené s žádostmi žáků:

  • Žádost o částečné uvolnění z výuky
  • Žádost o IVP
  • Žádost o přerušení studia
  • Žádost o přijetí do vyššího ročníku
  • Žádost o přijetí formou přestupu
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z TV
  • Žádost o uvolnění z výuky v daném termínu