Informace k přijímacímu řízení

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - 2.kolo

REPORTÁŽ Z NAŠÍ ŠKOLY

Od 21. května 2024 bude v DiPSy spuštěno přihlašování na druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oboru: 23-41-M/01; Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění.

Termín pro podání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy je stanoven do 24. května 2024.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. Zároveň platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLA PŘIJME VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 CELKEM 44 ŽÁKŮ

REPORTÁŽ Z NAŠÍ ŠKOLY

Budou otevřeny třídy těchto oborů:

4letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění; 22 žáků KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

3letý učební obor: 23-56-H/01 Obráběč kovů; 11 žáků KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

3letý učební obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik; 11 žáků KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Bližší informace o počtu přihlášek a formě přihlašování k PZ: PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU - WEB MŠMT

Přihlášky v prvním kole je možné podávat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Lze je podat jedním ze tří způsobů: Elektronická přihláška; Výpis ze systému; Tiskopis se všemi přílohami

PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU - DIPSY

Doporučené tiskopisy k přihláškám ke stažení: ZDE