Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 2023 - 2026

Celkový počet členů: 6

  • zástupce zřizovatele: 2
  • zástupce ped. pracovníků školy: 2
  • zástupce rodičů/zletilých žáků: 2

Zástupce zřizovatele:

 Zástupce ped. pracovníků školy:

 Zástupce rodičů:

Podle § 167 školského zákona se při středních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zletilých žáků a zřizovateli podílet se na správě školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVY KE STAŽENÍ: