Zaměstnanci

Zaměstnanec

Pracovní pozice

Předmět

E-mailová adresa

Mgr. Daniel URIK

ředitel školy

OBN

d.urik@spslitvinov.cz

Mgr. Lukáš MAŘÍK

ZŘŠ, kordinátor ICT; TU 2.M

TEV

l.marik@spslitvinov.cz

Veronika BARTKOVÁ

asistentka ředitele

-

sekretariat@spslitvinov.cz

Ing. et Ing. Renata KOULOVÁ

výchovná poradkyně

-

r.koulova@spslitvinov.cz

 

Mgr. Eva PROKOPOVÁ

učitelka, metodik prevence; TU 1.M

ČEJ, ANJ, LIT, DEJ

e.prokopova@spslitvinov.cz

Ing. Josef LÉBR, Ph.D.

učitel, učitel odb. předmětů; TU 1.S

SPS, STE, PRK, FYZ, CHE

j.lebr@spslitvinov.cz

Jan HOLEČEK

učitel odb. předmětů; TU 2.OS

IKT, VYD, STM, STR

j.holecek@spslitvinov.cz

Ing. Ivana PÁTKOVÁ

učitelka

EKO

i.patkova@spslitvinov.cz

Ing. Michal TARANT

učitel, kooridnátor EVVO

ZEB

evvo@spslitvinov.cz

Luděk VERBÍŘ

učitel odb. výcviku,   učitel odb. předmětů; TU 1.O

ODV, PRX, STE

l.verbir@spslitvinov.cz

Ing. Radim UHER

učitel odb. předmětů, učitel odb. výcviku

PRX, MA, STE, STR

r.uher@spslitvinov.cz

Roman ŠEBESTA

učitel odb. výcviku

ODV, PRX

r.sebesta@spslitvinov.cz

Josef ŠATNÝ

učitel odb. výcviku

ODV, PRX

j.satny@spslitvinov.cz

Jiří POUSKA

učitel odb. výcviku

ODV, PRX

j.pouska@spslitvinov.cz